Ve středu 23. září jsme společně s osmou třídou byli na exkurzi v Olomouci.

Ihned po příjezdu do Olomouce jsme se střídavě tramvají a pěškobusem dopravili do Lanového centra PROUD. Zde jsme byli poučeni v umění správného zapínání bezpečnostních postrojů a jištění našich přátel. Tento výcvik nebyl náročný, ale pro mnohé nebylo jednoduché plně důvěřovat svým jističům. Museli jsme se zaklonit z horolezecké stěny (byla jen o kousek výš než hlavy jističů) a spustit se na pevnou zem ke svým přátelům. Po osvojení jističských dovedností jsme si mohli vyzkoušet projít některé překážky, které byly pouze několik centimetrů nad zemí. Měli jsme si to dělat proto, abychom si na překážkách v několikametrové výšce věděli rady. Pak přišel čas na krátký odpočinek a na snězení našich svačinek.

A pak to přišlo. Byli jsme znovu krátce poučeni o zásadách bezpečnosti a už nás vpustili na vysoké překážky. Když jsem se vyškrábala na plošinku několik metrů nad zemí, zachvátil mě strach, ale stejně jako mí spolužáci jsem jej překonala a nejistě se pustila do zdolání překážky. Po několika nezdarech a pádech, při kterých jsme vyzkoušeli funkčnost jistícího systému, jsme se přestali bát a z jednotlivých překážek jsme se spouštěli místo strachu se smíchem a velmi dobře jsme se bavili. Nakonec jsme si mohli vyzkoušet skok do prázdna ze dvanáctimetrového kůlu, který se nám houpal pod nohama.

Po tomto adrenalinovém zážitku jsme se vydali na druhou část výletu. Došli jsme na Dolní náměstí, kde jsme měli krátké volno, abychom nasytili své prázdné žaludky a potěšili se nakupováním. Po této pauze jsme se vydali na komentovanou prohlídku Olomoucí a naším průvodcem byla paní učitelka Pečalková. Za pár chvil jsme dorazili ke Svatováclavské katedrále. Muzeum, které jsme měli naplánováno navštívit, bylo bohužel z technických důvodů zavřené. Tak jsme si alespoň mohli o to déle užívat prohlídku této nádherné katedrály.

Po prošmejdění katedrály a jejích sklepení jsme se vypravili zpátky na vlakové nádraží, odkud jsme asi v šest hodin večer vyjeli k domovu.

 

Za účastníky exkurze napsala Kateřina Fryšarová, žákyně 7. třídy.

 

 

 

 

Sdílet: