Dne 14. 10. 2015 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný Klokan 2015. Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. třídy naší školy. Celkem soutěžilo 29 žáků. Soutěž to byla velmi zajímavá, zahrnovala různé otázky nejen z oblasti matematiky, fyziky, chemie, ale i dějepisu, přírodopisu a zeměpisu. Žáci si tak mohli vyzkoušet, jak si stojí s vědomostmi z různých přírodovědných oborů.

V celkovém pořadí se na 1. místě umístnil Jakub Neřád z 9. třídy, počet bodů 76. Na 2. místě skončil žák 8. třídy Michael Dejmek s počtem bodů 74. Na 3. – 4. místě se umístnili žáci 9. třídy Radka Jaskulová a Petr Kuběja s počtem bodů 72. Všem úspěšným řešitelům gratuluji k jejich vědomostem a doufám si je podrží až do termínu přijímacích zkoušek.

 

Mgr. Ladislav Ludvigh

 

 

 

Sdílet: