1. září začal nový školní rok. Po úvodních informacích od třídních učitelů se všichni odebrali do sálu kulturního domu. Ke všem přítomným promluvil pan starosta P. Drda a pan ředitel Z. Chrástecký. Hlavní slovo však měli deváťáci, kteří si připravili pásmo písní i čtený text. Je třeba pochválit zvláště Lucku Hajnou, která vše doprovodila hrou na klavír. Deváťáci také dovedli na jeviště malé prvňáky, nad nimiž mají patronát a všem je představili.

 

Od 2. září začala pravidelná výuka podle rozvrhu. Školu nyní navštěvuje 186 žáků. Novými členy učitelského sboru jsou Jana Mužková (vyučující angličtiny) a Lukáš Švajda (vyučující hudební výchovy). Na škole je i nadále hudební a výtvarný obor ZUŠ Valašské Meziříčí, pracuje soubor Valašenka a paní Cábová vede keramiku.

 

Všichni prvňáčci se v září také vyfotografovali, ať mají památku na své školní začátky. 22. září byli přítomni společně s dětmi z MŠ ukázkám výcviku policejního psa. Druháci zase 21. září absolvovali svou první besedu v knihovně.

 

25. září jsme s různými klobouky na hlavách obdivovali ve škole čtvrťáky a páťáky. Den klobouků zorganizovala p. uč. Hladká a využila ho i při výuce.

 

Na celodenní exkurzi do Olomouce se 23. září vydali sedmáci a osmáci. Nejdříve pobyli v lanovém centru Proud, kde se jich ujaly tři instruktorky a oni se po úvodních zahřívacích hrách učili vzájemnému jištění. To využili při zdolávání různých překážek. Poté se přesunuli do centra Olomouce, osvěžili se a prohlédli si historické centrum města. Exkurzi zakončili u dómu sv. Václava, v místech, kde byl zavražděn poslední Přemyslovec Václav III.

 

V závěru měsíce (29. 9.) absolvovali všichni žáci cvičení v přírodě. Plnili úkoly na šesti stanovištích a přesunuli se z Vidče do Stříteže na místní hřiště a zpět.

 

 

Sdílet: