Velmi aktivně se do života v obci zapojuje folklórní soubor Valašenka. Kromě pravidelných nácviků tentokrát 8. října přivítali nové občánky obce a 16. října potěšili seniory z Vidče na jejich setkávání.

 

Do rožnovského kina se vydali šesťáci s osmáky dne 6. října, aby spatřili a zároveň vyslechli pořad cestovatelů – dobrodruhů přibližujících východní Afriku.

 

Tentýž den odpoledne se ve škole uskutečnilo setkání žáků 9. tříd, jejich rodičů a zástupců středních škol, kde získali bližší informace o středních školách. Dne 9. října na Technickém jarmarku přiblížili rožnovské gymnázium a SŠIE a Ř jejich učitelé a studenti osmákům. Ti navíc mohli spatřit i výrobu v továrnách Brose a ON Semiconductor.

 

Do knihovny 9. října zavítali na čtenářský maraton v rámci Týdne knihoven také třeťáci a čtvrťáci. Zkoušeli, kolik v daném čase přečtou, a četli jim i pan starosta Drda a paní místostarostka Dudová. Prvňáčci ještě tolik čtení neumí, ale přesto se mohli už tím, co se naučili, pochlubit svým rodičům 14. října. V průběhu vyučování tu s nimi byli i rodiče. Prvňáčci byli v říjnu z našich žáků nejdál – do ZOO Lešná je doprovázeli jejich patroni deváťáci. Ti zase školní výuku obohatili tím, že poznávají základy golfového sportu. Žáci 5. ročníku 20. října vyrazili a exkurzi do Kroměříže. V rámci této exkurze navštívili zámek s Květnou zahradou.

 

Také se soutěžilo. Mladší žáci vyhráli 14. 10. v Rožnově okrskové kolo v kopané mladších žáků. Byli nejlepší ze 7 zúčastněných družstev. Školní kolo soutěže Přírodovědný klokan se zúčastnilo 29 žáků z 8. a 9. třídy a vyhrál J. Neřád z 9. třídy.

 

Chlapci a děvčata z 3. a 4. třídy navštívili interaktivní výstavu Hry a hlavolamy v KZ ve Valašském Meziříčí.

 

Výuku doplňují i besedy a práce na projektech, a tak na obecním úřadě besedovali s panem starostou třeťáci, do sklenic aranžovali podzimní dekorace druháci a na téma Čtu, čteš, čteme měli svůj projektový den v češtině čtvrťáci a páťáci.

 

25. listopadu od 15:00 jsou na konzultace s učiteli zváni rodiče.

 

 

Sdílet: