Školní výuka má letos za sebou 1. čtvrtletí. O výsledcích svých dětí se mohli rodiče informovat na konzultacích 25. listopadu. Znalosti obohacují dětem exkurze a besedy.

 

A tak 4. 11. měli druháci besedu s hasiči z Valašského Meziříčí, 13. 11. koordinátor BESIPU pan Z. Patík připomněl prvňákům a druhák§m pravidla pohybu na silnici a třeťáci a čtrťáci byli na čtenářské besedě v knihovně.

 

Nové pohledy na život, svět a práci otevírají dětem exkurze. 6. třída navštívila 5. 11. závod Marlenka ve Frýdku-Místku a Pohankový mlýn v Trojanovicích. 26. listopadu zhlédli výrobu vánočních ozdob ve vsetínské Irise prvňáci a druháci.

 

Jezdili jsme i za kulturou. Žáci 1. a  2. třídy poslouchali v Rožnově výchovný koncert na téma Pojďte s námi do lesa. Osmáci a deváťáci sledovali v Novém Jičíně divadelní představení hry Karla Čapka Bílá nemoc.

 

Samozdřejmě nás provází  i sport. Prvňáci a druháci byli třikrát bruslit na zimním stadionu v Rožnově. Chlapci a děvčata ze 6. a 7. třídy se zúčastnili okrskových kol ve vybíjené. Děvčata zvítězila a postoupila do okresního kola. Chlapci z 8. a 9. třídy si zahráli florbal v okrskovém kole a byli 3. ve skupině. 24. 11. se konalo okresní kolo v halové kopané mladších žáků, v němž naši zástupci z 5. – 7. třídy skončili sedmí.

 

Ve dnech 9. – 13. 11. proběhlo na škole národní kolo 8. ročníku Bobříka informatiky, v němž si žáci vyzkoušeli digitální gramotnost, bezpečnost na síti, porozumění informacím, kódování a řešení problémů. Test zdárně splnilo 7 žáků ze 6., 7. a 8. třídy. 26. listopadu se konalo školní kolo Dějepisné olympiády, ve kterém zvítězil Petr Kuběja. Další místa obsadili M. Dejmek a R. Jaskulová. Proběhla také Olympiáda v anglickém jazyce. V kategorii 6. a 7. třídy zvítězila K. Fryšarová, druhý skončil A. Žitník(oba 7. tř.) a v kategorii 8. a 9. ročníku zvítězila R. Jaskulová (9. třída) před L. Balejíkem (8. třída).

 

Občanům obce se předvedl i folklorní soubor Valašenka, který vystoupil na oslavách 100. výročí kostela.

 

V současné době chystají děti jednotlivých tříd se svými učiteli vystoupení na akademii, na kterou jste do kulturního domu dne 17. prosince všichni zváni.

 

 

Sdílet: