Ve čtvrtek 17. prosince 2015 překvapili žáci naší školy velmi milým předvánočním zastavením, které se konalo v Kulturním domě ve Vidči. Z původně zamýšleného „malého“ zastavení vznikl téměř dvouhodinový program, na kterém se podíleli skoro všichni žáci naší školy. Chtěli navodit vánoční atmosféru, a tak si pro všechny hosty připravili program plný říkanek, básniček, písniček, koled, scének i tanečních vystoupení. Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se na přípravě celého odpoledne podíleli, za jejich snahu a nasazení. Dále chci poděkovat třídním učitelkám  (Dagmar Plesníkové, Vladislavě Slámové, Pavle Smílkové, Dagmar Hladké, Šárce Pavlíčkové, Vladimíře Mertové, Dagmar Kovářové a Jaromíře Pečalkové) za trpělivost a čas, který věnovaly nácviku s dětmi; netřídním učitelům (Martinu Baslovi a Ladislavu Ludvighovi) za pomoc při realizaci a zdokumentování celého odpoledne, Lukáši Švajdovi za hudební doprovod, Adéle Švajdové, Vladimíru Fabiánovi a Blance Drdové za vše, co se týkalo technické organizace akce. Rovněž děkuji panu starostovi Mgr. Pavlu Drdovi za vstřícnost – sál Kulturního domu ve Vidči nám byl poskytnut bez nároku na finanční poplatek.
Speciálně bych chtěla pochválit deváťáky – jednotlivá vystoupení dali krásně dohromady, napsali scénář a svým zpěvem a taky tancem všechny velmi mile překvapili. Přeji všem, aby se pohodová nálada ze čtvrtečního odpoledne přenesla do celého roku 2016.
Eva Mandulová

Sdílet: