V měsíci prosinci proběhly na naší škole další dvě besedy s hasiči Zlínského kraje. Jednalo se o besedy, kterým předcházelo setkání v měsíci listopadu. Druháci a šesťáci se formou praktických ukázek seznámili s nebezpečím a možným řešením situací spojených nejen s otevřeným ohněm, ale i jiných nebezpečných situací.

Na jaře dále děti čeká třetí pokračování – návštěva hasičské stanice. Díky realizaci tohoto preventivního výchovného programu jsme jako škola získali certifikát „Hasík cz – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.

 

Šárka Pavlíčková

 

  Hasík - certifikát (125,2 KiB)

 

 

Sdílet: