V prosinci se ve škole objevila předvánoční výzdoba a zintenzívnila příprava na školní akademii. Proběhla však řada dalších akcí.
1. prosince se třeťáci se čtvrťáky zúčastnili sportovního zápolení – Mikulášské laťky. Velmi úspěšné byly žákyně 6. a 7. třídy, účastnice okresního finále ve vybíjené, v němž 8. prosince v Rožnově zvítězily.
Druháci a šesťáci už podruhé besedovali s hasiči v rámci projektu Hasík. Žáci 2. třídy také pokračovali v projektu aranžování ročních období do sklenic, tentokráte předvádějí zimu.
V prosinci bylo dokončeno školní kolo Olympiády z anglického jazyka. V kategorii 6. a 7. tříd byla nejlepší Katka Fryšarová a v kategorii 8. a 9. tříd Radka Jaskulová. Radka také vyhrála školní kolo Olympiády z českého jazyka.
Na besedu o pohádkách si 14. prosince zašli do knihovny prvňáčci.
8. prosince prodávali dobroty na Vánočním jarmarku čtvrťáci. Z výtěžku jarmarku zástupci třídy s paní učitelkou Hladkou odvezli dar 3 000 Kč do Kojeneckého ústavu ve Valašském Meziříčí.
Vánoce připomněla 2. prosince šesťákům a sedmákům návštěva výrobny baněk v Irise Vsetín i vánočně vyzdobený zámek v Lešné. Do Irisy zavítali 11. 12. také třeťáci a čtvrťáci.
Některé akce už tradičně náleží deváťákům, ať už to byla na začátku měsíce mikulášská obchůzka nebo moderování Vánoční akademie. Ta se uskutečnila17. prosince a předvedli se při ní na jevišti kulturního domu téměř všichni žáci školy. Svými vystoupeními přenesli vánoční atmosféru i na diváky.
v pátek 18. prosince si před odchodem na zimní prázdniny udělali vánoční besídky žáci jednotlivých tříd. Rozdali si dárky, popřáli krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2016.

Sdílet: