Když se děti vrátily v novém roce 2016 do školy po vánočních prázdninách, čekalo je zjištění, že musí zabrat, protože před pololetím se ještě zkoušelo, psaly se písemky …

Přesto žáci absolvovali i jiné akce. Tak třeba třeťáci a čtvrťáci byli třikrát bruslit v Rožnově p. R. a někteří sedmáci a osmáci a deváťáci si ověřili své znalosti angličtiny při sledování divadelní hry v angličtině, jejíž hlavní hrdina Peter Black zažil na ulici různé životní situace.

Několikrát zavítali mezi naše děti policisté. S druháky měli besedu na téma Policista je můj kamarád, páťáky upozorňovali na nebezpečí spojené s užíváním internetu a osmáky s deváťáky poučili o jejich trestní odpovědnosti.

Dějepisná olympiáda je tento rok zaměřena na období Lucemburků a Karla IV., od jehož narození letos uplyne 700 let. Naši zástupci R. Jaskulová a M. Dejmek se zúčastnili jejího okresního kola. A osmák Michael Dejmek si v něm výborně počínal. Zvítězil a postoupil do krajského kola.

21. ledna se konal zápis žáků do 1. třídy. Předcházely mu schůzky v MŠ Střítež, MŠ Vidče a beseda s psycholožkou. K zápisu přišlo 26 žáků.

V 1. až 5. třídě proběhla třídní kola recitační soutěže a nejlepší recitátoři se předvedli 28. ledna ve školním kole.

Den předtím si žáci zakoupili mlsky ve třetí třídě, která uspořádala svůj pololetní jarmark.

Ve čtvrtek 28. ledna byla završena výuka v 1. pololetí a žáci obdrželi výpis z vysvědčení. Prospěli všichni, přičemž ze 187 žáků školy jich 145 prospělo s vyznamenáním. 69 žáků obdrželo pochvalu a napomenutí třídního učitele dostali 4 žáci. Děti se mohly odebrat do svých domovů a strávit volné chvíle pololetních a na ně navazujících jarních prázdnin.

 

 

Sdílet: