V pátek 24.6. se konal v Praze na Nové scéně Národního divadla XVI. ročník udílení cen Ď, jehož jedno písmenko znamená zkratku slova „Děkuji.“ Cena Ď je určená dobrodincům z oblasti kultury, charity, vědy a vzdělání. Zajímavostí je, že cenu Ď přijal v minulosti např. Václav Havel nebo kardinál Dominik Duka a další významné osobnosti.  Do poslední chvíle se neví, kdo bude oceněn, neboť celostátní Kolegium hlasuje těsně před ceremonií. 
 
Naše škola byla nominována letos již podruhé Kojeneckým a dětským centrem Valašské Meziříčí, za což jim patří velký dík. Velmi si toho vážíme. Nominaci jsme dostali za dlouholetou spolupráci v oblasti charity, za 15leté sponzorství dětí v kojeneckém ústavu. Ptáte se jakou formou? Žáci 3. nebo 4. třídy uspořádají jarmark a výtěžek z něj pak jedou předat paní ředitelce Stárkové a paní Havlátové do kojeneckého ústavu. Takže se jedná o projekt „Děti dětem“. 
 
Letošní návštěva do Prahy byla o to úspěšnější,  že jsme byli porotou vybráni a naše škola zazněla z úst komentátora Richarda Langera na prknech Nové scény Národního divadla. Nádherný, nezapomenutelný zážitek a jedno velké, upřímné Ď všem.  
 
 
Mgr. Dagmar Hladká a Mgr. Pavla Smílková

 

 

 

Sdílet: