V měsíci květnu skončil letos sběr plastových víček, který organizovala p. uč. Hladká a 216 kg odvezla do sběrny do Olomouce. Paní učitelka byla také se svými čtvrťáky na dopravním hřišti a dvacet jich tam obdrželo průkaz cyklisty.
Druháci v květnu ukončili svůj projekt o ročních obdobích. 
Zajímavého projektu organizovaného Lesy ČR pod názvem Naše příroda se 10. 5. zúčastnili sedmáci s p. učitelem Ludvighem.
Ani kultura není dětem cizí. 23. května zorganizovali deváťáci v tělocvičně tradiční X-factor, v němž zvítězila A. Urbanová ze 6. třídy, druhá byla K. Vavrušková ze 2. třídy a třetí K. Sušňová ze 3. třídy. Osmáci ukončili tentýž den předtaneční kurz závěrečným věnečkem v Zašové. Šesťáci a deváťáci byli na přestavení melodií z filmů Movie night v Novém Jičíně. 
Několik soutěží bylo sportovně zaměřených, např. okresní kolo Mc Donald´s Cup, v němž se malí fotbalisté z 1. až 3. třídy umístili na třetím místě. V závodě všestrannosti mládeže v Rožnově skončili naši sedmáci sedmí. Školní soutěž ve střelbě ze vzduchovky vyhráli deváťáci, z děvčat byla nejlepší E. Fabiánová a z chlapců T. Cáb. Úplně všichni si pak užili na Sahaře 27. května branného dne trochu jinak, který zajistila p. učitelka  Pavlíčková.
Velmi aktivní byli i členové souboru Valašenka. Kromě pravidelného nácviku  vystoupili 19. května pro veřejnost v místním kulturní domě, 21. května na přehlídce folklórních souborů v Zubří a 28. května potěšili všechny svým vystoupením při kácení máje ve Vidči, kde návštěvníkům nabídli své výrobky všichni žáci školy.
Pochvalu zaslouží Katka Fryšarová ze 7. třídy. Po úspěších v okrskovém a okresním kole (3. a 2. místo) zaujala porotu i v krajském kole literární soutěže O poklad strýca Juráka, kde obsadila 3. místo.
Sedmáci 26. května besedovali s pracovnicí rožnovské Poradny pro ženy a dívky o poruchách příjmu potravy.
A protože se blíží konec školního roku, začínají také školní výlety. 24. května zavítali prvňáci a druháci do Velkých Karlovic a tentýž den si vyjeli třeťáci a čtvrťáci až do Úsova, Kostic a Javoříčka.

Sdílet: