1. září 2016 se po krátkém uvítání žáků s třídními učiteli konalo v kulturním domě pod taktovkou žáků 9. třídy vítání prvňáčků. Po úvodní písničce se chopili proslovu pan ředitel Z. Chrástecký a pan starosta P. Drda.

Poté následoval další program písní a textů, který gradoval nacvičeným tancem společně s prvňáčky a následným pasováním dětí na žáky ZŠ Vidče.

Všem prvňáčkům přeji, aby se jim u nás na škole líbilo a s radostí se učili novým znalostem a dovednostem, deváťákům, aby jejich poslední rok na škole byl plný zážitků a úspěšně absolvovali přijímací zkoušky na své vysněné střední školy.

A samozřejmě i všem ostatním přeji krásný a pohodový nový školní rok 2016-2017… 🙂

 

Mgr. Martin Basel

 

 

 

Sdílet: