Letní prázdniny utekly tradičně jako voda a ať už se nám to líbí, nebo ne, o vládu se přihlásilo září, které je spojováno nejen s podzimem, ale hlavně se začátkem nového školního roku. 1. září zasedli do lavic po dvouměsíční přestávce všichni školou povinní, pracovní povinnosti nastaly také učitelům a dalším provozním zaměstnancům školy. Poté, co třídní učitelé předali žákům potřebné informace, se celá škola přesunula do místního kulturního domu, kde měli deváťáci připravený program spojený s pasováním prvňáčků do žákovského stavu. Úvodní slovo celého slavnostního zahájení nového školního roku 2016/2017 patřilo panu řediteli Chrásteckému a panu starostovi Drdovi, kteří popřáli žákům, jejich rodičům a pedagogům úspěšné a bezproblémové zvládání školních povinností.
 
2. září pokračovaly ve škole ještě informační třídnické hodiny, pravidelná výuka podle stálého rozvrhu začala 5. září.
 
6. září zavítali do Vidče Pernštejni – členové klubu historického šermu, aby všechny žáky seznámili humorným podáním s panovníky z rodu Přemyslovců. Kromě dějepisných informací si žáci mohli odnést také zážitek z ukázky šermířského umění.
 
Měsíc září se v životě videčské školy nesl také ve znamení naučných exkurzí. 15. zářížáci 3. a 4. ročníku navštívili Záchrannou stanici v Bartošovicích u Nového Jičína, kde poznávali v doprovodu průvodců přírodu a přírodní zákony. 26. září pak 5. a 6. ročník podnikl zeměpisnou exkurzi do Moravského krasu spojenou s prohlídkou Punkevní jeskyně a propasti Macocha, poté se přepravili k prohlídce ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. O den později, 27. září, vyjeli na výtvarnou exkurzi do Kroměříže sedmáci. Prohlédli si tamější Arcibiskupský zámek, zámeckou obrazárnu s průvodcem, zhlédli výstavu Turínského plátna. Tentýž den se vydali „do světa“ i naši nejmladší a nejstarší školáci. Pro upřesnění, v rámci patronátu deváťáků nad prvňáčky uskutečnily tyto třídy společný výlet do ostravského Dinoparku zpestřený navíc filmovou projekcí v 3D kině, projížďkou vláčkem a dováděním na dětském hřišti.
 
Poslední zářijový den probíhal ryze ve sportovním duchu. Žáci celé školy absolvovali sportovní den s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků v Sazka Olympijském víceboji. Jde o projekt, který vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu. Všichni tak mohli předvést svoji fyzickou kondici v disciplínách jako skok z místa, trojskok, hod basketbalovým míčem, běh, sprint atd. Děti se velice snažily, takže budeme doufat v opakovaný úspěch videčské školy.

Sdílet: