Dne 25. října 2016 jsme vyrazili s žáky 6. a 7. ročníku na jižní Moravu. Zde jsme navštívili Archeoskanzen v Modré. Nejdříve jsme vystoupali do mírného kopečku a uviděli základy starého kostelíčku, kde se konaly bohoslužby za přítomnosti věrozvěstců Cyrila a Metoděje.  Potom jsme v samotném archeoskanzenu viděli různé typy obydlí prostých zemědělců,  hospodářské budovy, několik  řemeslných dílen, palác knížete Svatopluka i biskupa Metoděje. Objekty to byly velmi zajímavé, ale největší  pozornost přitahoval oslík, který na naše žáky hýkal nedaleko od plotu.

Po menší procházce jsme pak navštívili projekt Živá voda. Zde jsme viděli spoustu  rostlin, které rostou na  březích  potoků, řek a rybníků. Byla zde taky  pestrá výstava našeho vodního ptactva. Nejzajímavější však byl vstup do proskleného tunelu, kterým bylo vidět z malinké vzdálenosti spoustu  ryb  žijících v našich vodách. Žáci tam viděli obrovské kapry, líny, karasy, cejny, candáty, štiky, okouny a mnoho dalších. Sumec albín se nám sice neukázal, ale i tak byl pobyt v projektu Živá voda nesmírně zajímavý a poutavý. A opět bylo největší atrakcí živé zvířátko, tentokrát to byla u nás nepůvodní, dravá, želva americká. Zejména,  když paní průvodkyně dovolila hochům pohladit její krunýř.

Na závěr vzdělávacích aktivit jsme si prohlédli centrum Uherského Hradiště a v pozdních odpoledních hodinách se vrátili do svých domovů. Chtěl bych pochválit všechny naše žáky, chovali se příkladně a vzorně reprezentovali naší školu. Děkuji  třídní učitelce 7. ročníku paní Vladimíře  Mertové za pomoc při realizaci programu.

 

Mgr. Ladislav Ludvigh

 

 

 

Sdílet: