Dne 3.listopadu proběhla ve škole odpolední akce Halloween. Halloweenské odpoledne jsme si připravili my, žáci 6.třídy, pro naše prvňáčky a druháčky. Celé odpoledne spočívalo v tom, že jsme si pro naše mladší spolužáky připravili stanoviště s různými úkoly. Když se setmělo, tak se na školních chodbách objevili duchové, netopýři, dýně a svíčky. Děti postupně ve dvojicích a trojicích obcházely všechna stanoviště. Musíme uznat, že všechny děti byly moc šikovné. Po ukončení akce bylo nutné celou školu uklidit. Akci jsme ukončili skvělou tečkou na závěr, což byla pizza, na které jsme si všichni pochutnali v naší třídě.

K. Mandulová

Ve čtvrtek 3. listopadu pořádala naše třída pro prvňáčky a druháčky akci Halloween. Děti chodily po třídách a plnily různé úkoly, které pro ně vůbec nebyly jednoduché. Nejdříve museli překonat strach z přestrojených šesťáků (kostlivce, klauna, zoombie atd.). Všichni šesťáci si kostýmy a malování masek pořádně užili, takže někteří vypadali opravdu strašidelně. Mezi úkoly, které potom děti musely zvládnout, patřila např. ochutnávka hadí krve, zdolání překážkové dráhy, hádanky, rébusy, ochutnávka lektvarů a poznávaní věcí podle hmatu. Za snahu a odvahu dostaly děti sladkou odměnu. Když si rodiče své děti odvedli, museli jsme vše pěkně uklidit. No a potom jsme se už těšili na pizzu. Halloweenský večer se mi moc líbil a doufám, že si ho někdy v budoucnu zase zopakujeme.

 R.Jaskulová

Chtěla bych touto cestou všem šesťákům za uspořádání této akce moc poděkovat a pochválit je, a to hlavně za nápaditost a elán, s jakým do celé akce šli. Dále bych chtěla poděkovat p. uč. V.Slámové a p.uč. D. Plesníkové, které mi s organizací této akce pomohly.

Š.Pavlíčková (tř.uč. 6.tř.)

 

 

Sdílet: