Dne 19. ledna navštívil naši školu stejně jako každý rok zástupce Policie ČR pan por. Bc. Vladislav Malcharcik.

První beseda proběhla se žáky 8. ročníku a byla věnována problematice trestní odpovědnosti, jejíž hranicí je dosažení patnáctých narozenin. Děti byly seznámeny s možnými riziky a důsledky jejich protiprávního jednání.

Další beseda byla určena žákům 5. třídy. Tématem této besedy byl Internet a jeho nebezpečí. Děti uslyšely mnoho příkladů, jak může být používání facebooku a zveřejňování informací ze svého soukromí nebezpečné, jak mohou být tyto údaje zneužity a jak se proti možným problémům bránit. Na závěr dostaly děti i základní informace a rady pro bezpečné užívání Internetu v tištěné podobě.

Panu Malcharcikovi bych chtěla touto cestou poděkovat nejen za obě besedy, ale také za materiály, které nám pro naše děti přivezl.

Šárka Pavlíčková

 

 

 

Sdílet: