První měsíc nového roku probíhal nejen ve znamení třeskutých mrazů, ale pro učitele a děti školou povinné je leden měsícem pololetního zúčtování dosažených školních úspěchů či neúspěchů. Úspěchy samozřejmě vždy podstatně převažují . . .

 

Kromě starostí s uzavíráním známek  žáci mobilizovali své mozkové závity naplno v různých vědomostních olympiádách. 4. ledna se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, v němž 1. místo obsadila Kateřina Fryšarová (8. roč.), na 2. místě skončil Radek Sušeň a na 3. místě Libor Balejík (oba z 9. roč.). Kačku Fryšarovou čeká reprezentace videčské školy v okresním kole. 17. ledna se na krásném 3. místě okresního kola Olympiády v dějepise umístil Michael Dejmek (9. roč.). 24. ledna proběhlo okresní kolo Olympiády v matematice, ve kterém Michael Dejmek (9. roč.) získal absolutní prvenství a Radek Sušeň (9. roč.) pěkné 4. – 7. místo. 27. lednazápolili žáci 6. ročníku ve školním kole Olympiády v zeměpise. Hynek Kraus obsadil 1. místo, Adam Onderka místo 2. a na 3. místě skončila Kristýna Mandulová.

 

5. ledna se v rámci prvouky vypravili „Za zvířátky do krmelce“ na vycházku naši prvňáčci s paní učitelkou V. Slámovou. Stihli tak zásobit lesní zvířata ještě před příchodem velkých mrazů.

 

19. ledna přišel za našimi žáky besedovat vsetínský policista. Konkrétně v 5. třídě varoval děti před nebezpečím internetu a osmákům povídal o právní odpovědnosti.

 

20. ledna navštívila naši školu paní Koníčková, lektorka Nadačního fondu Albert, s výukovým programem „Zdravá 5“. Žáky 2. a 5. třídy seznámila s pěti zásadami správného stravování, složení jídelníčku, správného nakupování, hygieny při stravování a přípravy zdravé svačinky. Program nebyl zaměřen jen na teorii, ale děti absolvovaly soutěžní úkoly a tvořily různé obrazce ze zdravých potravin, na kterých si v závěru také pochutnaly.

 

25. ledna se v tělocvičně ZŠ Pod Skalkou v Rožnově p. R. konalo okrskové kolo v basketbalu chlapců. Tým našich reprezentantů z řad starších žáků skončil na 4. místě.

 

Pro druháky a šesťáky byla v rámci projektu Hasík zorganizována 26. lednabeseda s hasiči.

 

30. ledna se konalo v Městské knihovně v Rožnově p. R. slavnostní vyhlášení literární soutěže „O poklad strýca Juráša“. Svými literárními počiny oslnili porotu i někteří naši žáci. Za první stupeň se na 3. místě umístily Julie Cábová (3. třída), dále Elen Bukovjanová, Veronika Zetochová a Martina Hajná (všechny z 5. třídy). Za druhý stupeň získaly 2. místo Nikol Farmačková, Renáta Jaskulová a Barbora Kovářová (všechny z 6. třídy), 3. místo obsadili, každý se svou samostatnou prací, Barbora Juříčková (6. třída) a Filip Dobeš (6. třída).

 

31. ledna se vypravili do videčské knihovny žáci 4. třídy s paní učitelkou P. Smílkovou. Věnovala se jim paní knihovnice z rožnovské knihovny a téma besedy bylo Nebezpečí na síti.

 

31. ledna se rozdávalo očekávané vysvědčení za první pololetí. Hurá tedy do druhého pololetí! Ať je alespoň tak úspěšné, jako bylo to první!

 

 

Sdílet: