V úterý 28. března byli třeťáčci na besedě v knihovně na téma: „Úžasný svět encyklopedií“. Beseda měla tři části. V té první – teoretické části se děti naučily mnoho nových pojmů jako protonace, tiráž, rejstřík atd. Ve druhé části byli všichni  rozděleni do dvojic a vyplňovali „Pětilístek“ s úkoly ohledně různých encyklopedií.  Zjišťovali , kdo napsal knihu, kdo ji vydal, museli se orientovat v rejstříku – abecedním seznamu hesel  a učili se zjišťovat s odkazem na stránku určité informace. Ve třetí části besedy vystoupily postupně všechny dvojice a prezentovaly své odpovědi. Všechny děti byly moc šikovné a návštěva knihovny se jim moc líbila.

Mgr. Dagmar Hladká třídní učitelka

S paní knihovnicí jsme si vyprávěli o encyklopediích. Mluvila o tom, že kniha má titulní stranu, tiráž, obsah a rejstřík. Také nás naučila hledat v knize. Poté jsme ve dvojicích hledali v různých encyklopediích podle zadání. Moc se mi to líbilo.

Jaroslav Mandula   3.tř.

 

 

 

 

Sdílet: