Stejně jako bylo rozmanité aprílové počasí, byly pestré i akce, které se uskutečnily ve videčské škole během měsíce dubna. Kromě toho se řešilo také hodnocení výsledků vzdělávání za 3. čtvrtletí školního roku 2016/2017 a některým žákům se jejich známky mohly jevit víc než pestré!

 

4. dubna vyjeli sedmáci s paní třídní učitelkou Mertovou na jednodenní exkurzi do Prahy, kde se seznámili s provozem Letiště Václava Havla (dříve Letiště Praha-Ruzyně).

 

4. dubna se zúčastnily Kateřina Fryšarová a Veronika Kozlová (obě z 8. ročníku) okresního kola Olympiády v matematice na Vsetíně. I když nevyšlo významnější umístění, děkujeme děvčatům za reprezentaci školy.

 

6. dubna vyjeli do rožnovské ZUŠ prvňáci a druháci, aby absolvovali koncert s jarní tematikou.

 

Významným dnem se v tomto měsíci stal pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 11. duben, kdy se ve videčské škole konal zápis do první třídy, ke kterému se dostavilo 25 dětí.

 

11. dubna navštívili žáci 7. třídy s panem učitelem Ludvighem Valašské Meziříčí, kde absolvovali projekt „Ptáci“.

 

21. dubna se sedmáci a osmáci vydali do videčské knihovny. Sedmáci byli varováni před skrytými nebezpečími sociálních sítí v programu „Kriminálka FB“ (=Facebook) a osmáci se naučili různými metodami zvládnout odborný text. Téhož dne uspořádali koncert žáci valašskomeziříčské ZUŠ Alfréda Radoka pro naše prvňáčky a paní učitelka Smílková zorganizovala pro čtvrťáky projekt „Den Země“.

 

24. dubna proběhla ve 3. třídě beseda „Chraňme přírodu“ a 26. dubna v 5. a 6. třídě přednáška „Špicberky“.

 

Od 27. dubna začali žáci 1. a 2. třídy pravidelně dojíždět na plavecký výcvik na rožnovský bazén. Ten samý den absolvovali žáci 8. ročníku besedu na Úřadu práce v Rožnově p. R., kde se jim věnovala paní Bc. Markéta Tkadlecová ze vsetínského ÚP a seznámila je s možnostmi dalšího vzdělávání a následným uplatněním na trhu práce.

 

Prohlídku moravské metropole, Brna, zorganizovaly pro páťáky a šesťáky paní učitelky Mandulová a Pavlíčková 28. dubna. Hlavním cílem však byla návštěva zábavního vědeckého parku Vida, kde děti určitě rozšířily své vědomosti v různých oblastech.

 

V průběhu měsíce dubna provázel umělecký soubor Valašenka pod vedením paní učitelky Smílkové svými vystoupeními akce jako „Stavění Máje“ a „Vítání občánků“.

 

 

Sdílet: