Přestože žákům i pedagogům s blížícím se koncem školního roku ubývají síly, neodráží se to na různorodosti aktivit, které se udály v naší škole během měsíce května.

 

9. května proběhla ve třídě paní učitelky Hladké a paní učitelky Smílkové, tedy u třeťáků a čtvrťáků, beseda „Život s handicapem“. Žáci se dozvěděli něco o životě tělesně, zrakově a sluchově postižených lidí. Pokusili se do různě postižených lidí vcítit a dělat aktivity, jako by sami byli handicapovaní. Také si vyzkoušeli  pomůcky, které ulehčují handicapovaným život.

 

23. května vyjeli prvňáčci s paní učitelkou Slámovou na miniházenou do Zubří.

 

24. května byli čtvrťáci na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí a zástupci sedmého ročníku za fandění svých spolužáků absolvovali tradiční Závod všestrannosti mládeže v Rožnově pod Radhoštěm.

 

25. května proběhl v dopoledních hodinách v MŠ Vidče Den Země za účasti našich osmáků. Bohužel pro nepříznivé počasí musel být předčasně ukončen.

 

Také Valašenka pod vedením paní učitelky Smílkové aktivně vystupovala 25.  května v Zašové pro firmu Cobbler a 27. května na Kácení máje ve Vidči.

 

26. května navštívili žáci 3. třídy ZOO Lešná a téhož dne besedovali v místní knihovně žáci 9. a 4. ročníku.

 

30. května zhlédli prvňáci a druháci v Janíkově stodole v Rožnově p. R. taneční vystoupení žáků ZUŠ.

 

31. května odstartovala 1. a 2. třída sérii školních výletů. Žáčci a paní učitelky Slámová a Plesníková se vydali do Štramberku a jejich výlet měl podtitul „Zážitkem k poznání“. Děti totiž musely plnit různé úkoly a aktivity, aby se na závěr mohly setkat s pračlověkem Bertíkem v jeskyni Šipka. A když už byli ve Štramberku, upekli si tamní pověstné Štramberské uši. Další školní výlety se naplno rozjedou až začátkem června.

 

Chvályhodná je i činnost pana učitele Navaříka, který v průběhu měsíce pořádal kondiční tréninky ve videčské tělocvičně pro žáky 8. a 9. ročníku.

 

Na závěr tu mám jedno velké poděkování všem rodičům a žákům, kteří během školního roku sbírali plastová víčka. Přispěli tak na charitativní pomoc nemocnému Kubíčkovi. I v příštím roce bude tato akce pokračovat. Víčka můžete odevzdávat v prostorách školních šaten paní Blance Drdové.

 

 

Sdílet: