Školní rok 2016/2017 doběhl do svého finále – známky se uzavřely, vysvědčení vytisklo a před námi se otevírají dva měsíce vytouženého volna a užívání si pohodových letních dnů. Dříve než jsme se však rozprchli do víru letních prázdnin, podnikli jsme ve škole další akce.

 

K závěru školního roku neodmyslitelně patří školní výlety. Již koncem května vyjeli prvňáci a druháci do Štramberka (o tomto výletu jsem se zmiňovala v minulém čísle Zpravodaje). Ve výletech jako další pokračovala 8. třída výšlapem na Radhošť, 9. třída vyjela na dvoudenní výlet do Staré Vsi u Rýmařova, 7. třída do Kopřivnice, 5. a 6. třída navštívily Lednicko-Valtický areál a sérii školních výletů uzavřeli čtvrťáci spolu s druháky, kteří se vypravili do Teplic nad Bečvou.

 

V neděli 4. června vystupoval soubor Valašenka pod vedením paní učitelky Smílkové na Kácení máje na Zákopčí.

 

13. června byli naši prvňáčci ve videčské knihovně slavnostně pasováni na čtenáře. Jejich čtenářské umění ocenily paní knihovnice a paní místostarostka Milena Dudová knížkou, drobným dárkem, přihláškou do knihovny a sladkostí.

 

Stejně jako školní výlet patří k závěru školního roku také fotografování tříd. To letošní proběhlo 14. června.

 

Protože se v červnu s námi loučili deváťáci, projevili svoji aktivitu a zorganizovali ve škole pár akcí. 16. června uspořádali v tělocvičně školy souboj talentů X-faktor, 22. června dopolední Poslední zvonění a odpolední turnaj ve volejbale, v němž se utkali právě žáci 9. třídy s žáky z 8. třídy a také s družstvem učitelů.

 

20. června proběhl pod vedením paní učitelky Hladké a s velkou pomocí žáků 9. třídy již tradiční sběr papíru a kartonů u budovy OÚ. Děti, zvlášť ty z prvního stupně, projevily velikou snahu, proto také právem náleží třídám prvního stupně první tři příčky v konečném sběrovém hodnocení v kategorii Třídní kolektiv: 1. místo 5. třída, 2. místo 3. třída, 3. místo 4. třída. Odměnou pro vítěze byly nádherné dorty a sladká odměna také čekala na nejlepší „sběratelské“ dvojice sourozenců i jednotlivce. A celkové množství sesbíraného papíru? Přes neuvěřitelných 13 tun!

 

20. června navštívili žáci 2. a 6. třídy v rámci projektu Hasík Hasičskou stanici ve Valašském Meziříčí.

 

Před drogovou závislostí přišel 23. června osmáky a deváťáky varovat sám před lety závislý na pervitinu Roman Povala s besedou s názvem „Život v závislosti“.

 

Jednou z posledních akcí končícího školního roku byl „Den v přírodě“, který absolvoval každý třídní kolektiv se svým třídním učitelem 27. června. Jednotlivé třídy se tak rozprchly poznávat krásy blízkého i vzdálenějšího okolí obce Vidče.

 

29. června ukončili žáci 1. a 2. třídy intenzivní plavecký výcvik. Většina žáčků už ovládá různé styly plavání, což určitě zužitkují o letních prázdninách. Odměnou za jejich snažení jim bylo předání „Mokrého vysvědčení“ a už teď se mnozí těší na příští rok, až se v plavání ještě více zdokonalí.

 

30. červen byl pro všechny školou povinné tečkou za uplynulým školním rokem. Pro deváťáky však tento den znamenal něco víc. Na obecním úřadě se za přítomnosti pana starosty, pana ředitele, učitelského sboru a dalších pracovníků školy loučili s jednou životní etapou, s devítiletým působením na videčské škole. Loučení bývá většinou smutnou záležitostí, naši deváťáci sice za sebou zavřeli dveře základní školy, ale po prázdninách otevřou dveře svých vysněných středních škol. Taková už je cesta životem a my všichni jim na ní přejeme hodně šťastných a úspěšných kilometrů!

 

     A teď už Hurá, vstříc prázdninovým zážitkům a dobrodružstvím!

 

 

Sdílet: