Rok se s rokem sešel a 4. září se pro všechny školáky po dvouměsíčním odpočinku znovu otevřela školní vrátka. V tento slavnostní zahajovací den jsme se my z videčské školy sešli v místním Kulturním domě, kde nás všechny a hlavně prvňáčky bavili svým programem deváťáci. Společně s paní učitelkou Kovářovou obětovali nácviku programu svůj volný prázdninový čas. Prvňáčky přivítali písničkami, básničkami, tancem a také si rozdělili patronát nad jednotlivými novými žáčky, kterým ještě předali dárky, diplom a na přípitek pohár „šampaňského“. Nechyběl ani proslov paní místostarostky a pana ředitele. Tímto byl školní rok 2017/2018 zahájen.

 

8. září se v Rožnově pod Radhoštěm konal tradiční běžecký závod „Běh za Zdravím“. Naši školu na této akci reprezentovalo 12 vybraných žáků 1. a 2. stupně. I přes silnou konkurenci se nakonec 3 žáci postavili na stupně vítězů (každý ve své kategorii): 2. místo – Adélka Ondřejová (5. roč.), 3. místo – Tomáš Kraus (5. roč.), 2. místo – Michal Kočíb (9. roč.). Medailistům gratulujeme a všem našim zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Patronát našich deváťáků nad prvňáčky byl stvrzen 13. září společným výletem těchto tříd do ostravského Dinoparku pod dohledem třídních učitelek D. Kovářové (9. roč.) a D. Hladké (1. roč.).

 

Na 20. září zorganizovala paní učitelka Mertová výtvarnou exkurzi do Holešova pro osmáky.

 

22. září vyjeli na exkurzi v doprovodu paní učitelky Mandulové a paní učitelky Pavlíčkové šesťáci a sedmáci. Navštívili zámek a ruční papírnu ve Velkých Losinách a také přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně.

 

 

Sdílet: