Dne 13. března navštívil 4. třídu pan Václav Hronek, aby se čtvrťáky probral teorii dopravní výchovy. Žákům připomněl, jak se mají správně chovat na silnici ať už jako chodci či cyklisti. Seznámil je se spoustou informací z oblasti dopravy –  vybavenost jízdního kola, poznávání dopravních značek, chování na silnici atd. Také se žáci dozvěděli, kdy na křižovatce přednost v jízdě mají a kdy naopak musí zastavit a dát přednost ostatním účastníkům silničního provozu. Nakonec si celá třída napsala závěrečný test.

Již nyní se všichni žáci těší na praktickou část dopravní výchovy, které proběhne v květnu na mobilním dopravním hřišti.

Pavla Smílková, tř. uč. 4. třídy

 

 

Sdílet: