Dne 14. března 2018 se ve Vsetíně uskutečnila přírodovědná soutěž Jaloveček, které se zúčastnili také žáci naší školy. Soutěžící družstvo tvořila pětice žáků ze 4. a 5. třídy ve složení: Jaroslav Mandula, Jakub Pavlíček, Noel  Červenka, Ondřej Špak a Klára Sušňová.

Tématem tohoto ročníku byla Voda a život kolem ní. Úkoly i aktivity v soutěži  byly založeny na tvořivosti, přemýšlivosti a schopnosti spolupráce soutěžících. Soutěž se skládala z několika částí – z úvodní motivace, písemného testu, poznávačky, badatelských úkolů a interaktivních zábavných kvízů.

Naše družstvo si v soutěži počínalo velice dobře a nakonec se z 21 týmů umístilo na krásném 7. místě.

 

Pavla Smílková, tř. uč. 4. třídy

 

 

 

Sdílet: