Březen je tradičně první jarní měsíc. V přírodě se probouzí vše k životu a živo bylo i na videčské škole.

 

2. března vyjeli do rožnovského kina osmáci s paní učitelkou Vladimírou Mertovou, aby se zúčastnili přednášky o Kubě.

 

2. března se vypravili 3 žáci naší školy v doprovodu pana učitele Marka Janovského do Velkých Karlovic na závody v běhu na lyžích s názvem Mini karlovská skitour. Na start se postavilo bezmála 200 závodníků. V nabité konkurenci se neztratily Nela Gerlová Veronika Zetochová (obě z 6. třídy) a obsadily 9. a 11. místo. V kategorii starších žáků podal skvělý výkon Jiří Fabián (9. třída) a doběhl si pro krásné 3. místo. Našim reprezentantům děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

 

Ve dnech 5. – 8. března absolvovali žáci 7. ročníku na konci února přerušený lyžařský výcvikový kurz na Bílé. Vedoucími instruktory jim byli pan učitel Marek Janovský a paní učitelka Šárka Pavlíčková. Sněhové podmínky přály, nálada na svahu byla po celou dobu výcviku také výborná, cíl kurzu splněn – pokročilí lyžaři celkově zlepšili svoji techniku, začátečníci udělali obrovský pokrok, někteří překonali i sami sebe.

 

9. března zhlédl celý první stupeň divadelní představení „Hastrman Tatrman“ ve Valašském Meziříčí.

 

9. března měli možnost absolvovat v Praze naši osmáci a část děvčat z 6. třídy výtvarnou exkurzi zaměřenou na dílo oblíbeného malíře Josefa Lady. Zásluhou paní učitelky Vladimíry Mertové je výstavou provedl sám Ladův vnuk, taktéž Josef Lada. Téhož dne žáci 4. třídy probrali s panem Václavem Hronkem, kterého do školy pozvala paní učitelka Pavla Smílková, teorii dopravní výchovy, v níž se dověděli spoustu informací z oblasti dopravy a v závěru si napsali i test. Na tuto teoretickou část naváže i část praktická, která se uskuteční v květnu přímo na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí.

 

9. března proběhla na Vsetíně přírodovědná soutěž „Jaloveček“, jejíž téma letos znělo „Voda a život kolem ní“. Videčskou školu reprezentovalo družstvo ve složení: Jaroslav Mandula, Jakub Pavlíček (oba ze 4. třídy), Noel Červenka, Ondřej Špak a Klára Sušňová (všichni tři z 5. třídy) a se svými znalostmi se z 21 soutěžních týmů umístili na krásném 7. místě. Poděkování patří i paní učitelce Pavle Smílkové, která si zapojení do této soutěže vzala na starost.

 

Taktéž 14. března děti z 2. třídy pod vedením paní učitelky Vladislavy Slámové pokračovaly v práci na celoročním projektu a vyměnily zimní obsahy sklenic za jarní. Ty naplnily zajíčky, kuřátky, motýlky, kraslicemi. Děti se na jaro moc těší a chtějí, aby konečně přišlo.

 

17. března zaznamenalo výborný úspěch v okrskovém kole v košíkové, které se konalo v Rožnově pod Radhoštěm, družstvo vybraných 8 chlapců ze 7., 8. a 9. ročníku: Vojtěch Kuběja, Filip Mičkal, Lukáš Novák, Tomáš Cáb, Michal Kočíb, Jiří Fabián, Filip Dobeš, Daniel Němec. Vybojovali pro naši školu pěkné 2. místo. 27. března jsme se dočkali dalšího sportovního úspěchu díky volejbalistkám vybraným do týmu z 8. a 9. ročníku: Anežka Burová, Anna Urbanová, Michaela Urbanová, Kim Červenková, Denisa Dobešová, Veronika Kozlová, Vendula Škařupová. Ty v okrskovém kole na Horní Bečvě dokonce získaly nádherné 1. místo a postup do okresního kola. Oběma týmům děkujeme za reprezentaci a volejbalistkám budeme držet palce do dalšího kola.

 

19. března zhlédla celá škola v KD Vidče vystoupení historické skupiny Pernštejni, kteří k nám zavítali tentokrát s programem „Staré pověsti české“. Téhož dne byla oceněna Martina Hajná (6. třída) ve výtvarné soutěži „Valašská rallye“ čestným uznáním.

 

19. března reprezentovala naši školu v okresním kole recitační soutěže Aneta Randusová (4. třída).

 

19. března navštívili 1. třídu a paní učitelku Dagmar Hladkou předškoláci z MŠ Střítež nad Bečvou, kteří do naší školy nastoupí v září povinnou školní docházku.

 

27. března se v místní knihovně věnovala paní knihovnice žáčkům z 1. třídy v besedě „Cestování po světě“, v níž prvňáčci vyhledávali v encyklopediích informace týkající se Austrálie. Ve stejný den pak byli v knihovně i žáci 7. ročníku, kteří byli upozorněni na nástrahy internetu a sociálních sítí v programu s názvem „Kriminálka FB“.

 

28. března zavítal pan starosta Pavel Drda mezi učitele videčské školy, aby jim popřál ke Dni učitelů.

 

Závěr března byl pro žáky ve znamení příjemných dnů velikonočního volna.

 

 

Sdílet: