Během měsíce dubna byly pro děti uspořádány 2 besedy na téma závislost. Nejednalo se ale o problém drogové závislosti, nýbrž nebezpečí spojené s častým hraním počítačových her, nebezpečí plynoucí z využívání sociálních sítí (Facebook, Instagram atd.).

Jedna z besed byla určena pro žáky 4. a 5. ročníku, druhá beseda byla určena pro děti 6. a 7. třídy. Nadměrné užívání tabletů, mobilních telefonů a počítačů v nízkém věku se na psychice a chování dětí projevují velice brzy. Děti mezi sebou přestávají komunikovat, ztrácejí kreativitu, netráví volný čas pohybem… Děti ale nejsou schopny samy od sebe určit správnou míru, kdy už jejich hraní a sledování informací na sociálních sítích překračuje únosnou hranici a může vést k negativním dopadům na jejich zdraví a rozvoj osobnosti. K tomu potřebují nás dospělé, abychom jim v tom pomohli. Netolismus jako označení tohoto typu závislosti je dnes stále častějším problémem u dospívajících a jeho počátky vedou právě do raného dětství.

Dalším problémem je nebezpečí plynoucí ze sdělování osobních informací, nahrávání fotografií a videí na sociální sítě. Lektor dětem přiblížil také tato rizika a upozornil je na fakt, že může kdykoliv dojít ke zneužití těchto informací. Děti by si také měly uvědomit, že svým sdělením, které původně myslely jako „vtipné a zábavné“, mohou někomu ublížit. Síla sdělení přes sociální sítě je totiž úplně jiná než vtip řečený mezi kamarády na chodbě školy.

                                                                       Mgr. Šárka Pavlíčková

 

 

Sdílet: