Už třetím rokem je naše škola zapojena do projektu Hasík. V dubnu proběhly na naší škole dvě besedy s hasiči jak ve druhé třídě, tak v šesté třídě.

Děti si vyslechly důležité informace jak postupovat v případě požáru. Rady z úst těch nejpovolanějších, obohacené o zážitky z praxe, byly pro děti určitě velice zajímavé. Součástí besed bylo také seznámení s prací hasičů, s riziky, které jejich povolání přináší.

A o jaké užitečné rady se jednalo? Zde je ukázka těch nejdůležitějších:

 • zachovejte klid
 • ukryjte se v místnosti co nejvíce vzdálené od místa požáru
 • uzavřete dveře do místnosti. Snažte se dveře utěsnit namočeným kusem látky (ručníky, závěsy, deky apod.)
 • pokud máte telefon, volejte 150 nebo 112.
 • snažte se dostat k oknu, které mírně pootevřete, upozorněte na sebe voláním ?hoří?
 • mávejte, aby vás hasiči viděli nebo vyvěste z okna velký kus látky
 • otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru
 • odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit
 • v případě silného zakouření místnosti se pohybujte při zemi
 • ústa a nos si kryjte kusem navlhčené látky jako improvizačním filtrem
 • snažte se dýchat klidně a zhluboka
 • vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu
 • neschovávejte se do skříní či pod postel, hasiči by vás nemuseli najít

 

Sdílet: