V průběhu druhého pololetí školního roku 2017/2018 se někteří žáci opět účastnili internetové matematické soutěže Speedmath. Podmínky soutěže byly přísnější, žáci, kteří ve zvolených kategoriích odpovídajících jejich věku už ocenění získali v prvním pololetí, nemohli kategorii opakovat, museli soutěžit v kategoriích vyšších, přesto se neztratili. Pod vedením Mgr. Pavly Smílkové získal první  místo v 10 000 počítání a titul „matematický talent“ Jaroslav Mandula ze 4. třídy. Mgr. Eva Mandulová vedla v soutěži žáky 6. a 7. třídy – Kategorii desetinných čísel ovládla Nikola Dobešová (6. třída), kategorii celých čísel Adam Onderka (7. třída) a ve dvou kategoriiích (Racionální čísla a Všechna čísla) vyhrála Kristýna Mandulová (7. třída). Velmi úspěšní byli také Nela Gerlová (6. třída) a Filip Dobeš, Štěpán Vajter a Karolína Jasná(7. třída). Zástupkyně ředitele Mgr. Eva Mandulová gratuluje všem k získání diplomů a titulů „matematických talentů“ a děkuje za perfektní reprezentaci školy.

 

 

 

 

 

Sdílet: