Co se týká vyvedeného počasí, lákal měsíc květen všechny školáky spíše vůní prázdnin a letních radovánek než školními povinnostmi. Jak tedy probíhal předposlední měsíc školního roku ve videčské škole?

 

Na 4. května objednala paní učitelka Alena Cábová pro žáky 6. a 7. třídy divadelní představení ve Zlíně. Své třídy doprovázely také paní učitelky Eva Mandulová a Šárka Pavlíčková. A co se vlastně hrálo? Šlo o divadelní adaptaci několika Oscary ověnčeného filmu „Zamilovaný Shakespeare“. V časově náročném tříhodinovém představení měli naši žáci možnost zhlédnout jednu etapu ze života slavného anglického dramatika ve faktech i fikci. I přes zmíněnou délku představení byli všichni zúčastnění spokojeni s výkony herců i zpracováním dané předlohy.

 

9. května vyjely do rožnovské ZUŠ paní učitelky Vladislava Slámová a Dagmar Plesníková s druháky a třeťáky, aby zhlédli vystoupení tamějšího dramatického oboru.

 

10. a 31. května vyrazili do Zubří hrát házenou čtvrťáci s paní učitelkou Pavlou Smílkovou, 30. května totéž absolvovali třeťáci s paní učitelkou Dagmar Plesníkovou.

 

Naše škola se již tradičně zapojila do okrskového kola celorepublikového fotbalového turnaje pro žáky 1. stupně McDonald´s Cup. Dějištěm se stala umělá tráva v Zubří. Celek poskládaný z žáků 1. – 3. třídy se umístil na 3. místě, týmu sestavenému z žáků 4. a 5. třídy se podařilo zvítězit a naši bojovníci tak získali postup do okresního kola. To se konalo 15. května tentokrát v Zašové. Z šesti týmů skončili naši borci na krásném, ale ve sportu nepopulárním 4. místě. Chlapcům každopádně děkujeme za reprezentaci a přejeme jim další fotbalové úspěchy!

 

15. květnapředvedly děti ze 4. třídy své umění a znalosti z dopravního provozu na mobilním dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. V závěru jejich snažení byli všichni odměněni průkazem cyklisty. Téhož dne proběhla v 1. třídě paní učitelky Dagmar Hladké ukázková hodina čtení, během které popřály děti maminkám v krátkém vystoupení ke Dni matek. Hodiny se zúčastnilo 28 rodičů, četla se pohádka, odpovídalo se na otázky, recitovalo se a zpívalo. Dětem patří velká pochvala za to, jak byly šikovné.

 

Druháci s paní učitelkou Vladislavou Slámovou dokončili celoroční projekt o čtyřech ročních obdobích výměnou obsahů jarních sklenic za letní. Na výzdobě sklenic je vidět, že se děti na léto a prázdniny moc těší.

 

V květnu absolvovaly některé třídy školní výlety. 17. května poznávali Brno žáci 3. a 4. třídy s paními učitelkami Dagmar Plesníkovou a Pavlou Smílkovou. 17. – 19. květen prožili v Jeseníkách naši deváťáci s paní učitelkou Dagmar Kovářovou a panem učitelem Pavlem Navaříkem. 20. – 21. května vyrazili za památkami i přírodními krásami východních Čech žáci 6. a 7. třídy s paními učitelkami Evou Mandulovou a Šárkou Pavlíčkovou.

 

19. května nás svým vystoupenímreprezentoval videčský umělecký soubor Valašenka pod vedením paní učitelky Pavly Smílkové na přehlídce uměleckých souborů v Zubří.

 

23. května vybojoval krásné 2. místo v tradičním Závodu všestrannosti mládeže v Rožnově p. R. tým žáků 7. ročníku ve složení Filip Dobeš, Filip Mičkal, Renáta Jaskulová, Barbora Kovářová. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci!

 

24. května prostřednictvím rožnovské Poradny pro ženy a dívky uspořádala paní učitelka Šárka Pavlíčková pro sedmáky besedu na téma „Poruchy příjmu potravy“.

 

25. května zorganizovala paní učitelka Šárka Pavlíčková pro celou školu akci s názvem „Branný den jinak“. Tento den žáci I. i II. stupně zdolávali na čas různé nafukovací atrakce a zároveň byli poučeni o možné hrozbě povodní, zemětřesení, požáru apod. Formou zábavy tak děti nabyly cenné vědomosti a v závěru soutěžního dne byly nejzdatnější a časově nejrychlejší třídní kolektivy odměněny diplomy, medailemi a poháry vítězů. Na 3. místě se umístila 8. třída paní učitelky Vladimíry Mertové, na 2. místě skončila 4. třída paní učitelky Pavly Smílkové a stupeň vítězů zdolala 6. třída paní učitelky Evy Mandulové. Tato akce se setkala s kladnou odezvou ze strany žáků i učitelů, všichni budeme doufat, že se něco podobného v některém z příštích školních roků zopakuje.

 

28. května se pět žáků 6. a 7. třídy zúčastnilo okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Z nich se úspěšnou řešitelkou tohoto kola stala Kristýna Mandulová (7. třída).

 

 

 

Sdílet: