Olomouc – 5. třída

 

Ve středu ráno jsme se s dětmi 5. třídy sešli před školou u autobusu, který nás dovezl do Olomouce. Nejprve jsme navštívili Pevnost poznání, čili muzeum vědy pro děti a mládež Přírodovědecké fakulty UP. Protože jsme neměli mnoho času, z bohaté nabídky jsme si vybrali stálou expozici Světlo a tma. Děti zde strávily hodinu zkoušením a pozorováním fyzikálních experimentů, z nichž největší úspěch měla 3D projekce, rentgen a astronomický panel.

Poté jsme se přesunuli do Muzea umění. Zde pro nás měla lektorka Terezie Čermáková připravený zajímavý program Kresebná rozcvička, navazující na aktuální výstavu Kresby olomoucké kreslířky Inge Koskové. První část jsme tvořili v ateliéru muzea – děti si ve skupinkách vyzkoušely různé formy hledání linií, někteří se do kresby zabrali natolik, že se z papíru přemístili na vlastní oblečení J Poté jsme se přesunuli do výstavních prostor, kde děti nejdříve při hře pochopily rozdíl mezi vizuálním a haptickým vnímáním, poté se v kruhu snažili zachytit pohyb kamaráda před sebou, posléze ve skupinkách vymysleli a převyprávěli příběh a nakonec na velkoformátovém papíře vytvořili společnou figurální kresbu.

Po poledni nás autobus odvezl na Kopeček do ZOO. Děti si nakoupily suvenýry a poté dostaly rozchod, aby si ve skupinkách prohlédly všechna zvířata.

 

Mgr. Jana Vlčková (tř. uč. 5.tř.)

 

 

 

Sdílet: