Nikomu z nás se tomu nechce ani věřit, ale je to tak – my školou povinní jsme proběhli cílovou páskou školního roku 2017/2018 a máme před sebou dva měsíce zaslouženého odpočinku. A abychom si prázdninové volno opravdu zasloužili, snažili jsme se ve videčské škole být aktivní i v měsíci červnu.

 

Jak již tomu v závěru školního roku bývá, jezdilo se na školní výlety. Některé třídy vyrazily za poznáváním krás České republiky už koncem května, některé právě až v červnu. 6. června jeli do Velkých Karlovic žáci 1. a 2. třídy se paními učitelkami Mgr. Dagmar Hladkou a Mgr. Vladislavou Slámovou, tentýž den navštívili Olomouc naši páťáci s paními učitelkami Mgr. Janou Vlčkovou a Mgr. Dagmar Kovářovou. 13. června se vypravili žáci 8. třídy s paní učitelkou Mgr. Vladimírou Mertovou a panem učitelem Mgr. Markem Janovským na hrad Bouzov, poté zamířili do historického centra Olomouce a v závěru podnikli také exkurzi do Loštic, města, které je proslulé výrobou tvarůžků.

 

V sobotu 2. června vystupoval soubor Valašenka pod vedením paní učitelky Smílkové na videčském Kácení máje.

 

8. června proběhlo ve škol fotografování tříd.

 

12. června se uskutečnil 6. ročník soutěže ve sběru papíru a kartonů, kterou tradičně organizuje Mgr. Dagmar Hladká s velkou pomocí žáků 9. ročníku. Třídní kolektivy i rodinné klany soutěžily opět o nejlepší umístění a hodnotné ceny. Vyhodnocení celého sběru je následující: třídy – 1. místo 6. třída (třídní učitelka Mgr. Eva Mandulová),  2. místo 4. třída (třídní učitelka Mgr. Pavla Smílková), 3. místo 1. třída (třídní učitelka Mgr. Dagmar Hladká), 4. místo 3. třída (třídní učitelka Mgr. Dagmar Plesníková); rodiny – 1. místo Vojtěch a Jakub Pavlíčkovi (6. a 4. třída), 2. místo Elen  a Ester Bukovjanovy (6. a 3. třída), 3. místo Kryštof Martinek (6. třída), 4. místo Antonín Směták (3. třída). A ještě závěrečná statistika: V letošním roce jsme vybrali 15 300 kg papíru a obdrželi jsme částku 25 236 Kč, která bude rozdělena mezi všechny třídy podle množství nasbíraných kilogramů. Velké poděkování náleží všem rodičům, kteří se každoročně do této akce zapojují a pomáhají se sběrem svým dětem!

 

13. června byli naši prvňáčci ve videčské knihovně slavnostně pasováni na čtenáře. Jejich čtenářské umění ocenili paní knihovnice Božena Zajícová a pan starosta Pavel Drda pamětním listem, čtenářským průkazem, knížkou a dalšími drobnými dárečky. Celý „obřad“ pasování zpestřila také paní Čapková, manželka pana Josefa Čapka, který napsal „Povídání o pejskovi a kočičce“.

 

14. – 15. června se v Rožnově pod Radhoštěm konala VIII. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže, které se zúčastnila i olympijská výprava žáků ze ZŠ Vidče. A byla to slavná výprava! Ve sprintu zvítězila Sofie Valčíková (5. třída), druhé místo v téže disciplíně obsadila Adéla Ondřejová (5. třída), Sofie Valčíková ještě obsadila druhou příčku ve skoku dalekém. Také žáci II. stupně byli úspěšní. Renáta Jaskulová (7. třída) vybojovala 2. místo ve skoku dalekém a 3. místo ve sprintu. I v týmových sportech jsme se mohli radovat. Náš smíšený volejbalový tým a také fotbalové družstvo se mohli radovat ze zlaté medaile. Pokud jde o naši školu, tento ročník olympiády byl velmi vydařený, za což samozřejmě patří velký dík našim reprezentantům, kterým přejeme mnoho dalších takových skvělých úspěchů!

 

Deváťáci zorganizovali 20. června v tělocvičně školy souboj talentů X-faktor. Svými výkony zaujali porotu tito borci: V kategorii „Hra na hudební nástroj a zpěv“ se umístily na 1. místě dvojice Eva Mertová (3. třída) a Pavla Baslová (5. třída) ve hře na klavír se skladbou „Bob a Bobek“, na 2. místě skončily díky svému pěveckému projevu Nikola Mandulová a Aneta Ondřejová (obě z 1. třídy) a 3. místo obsadila Adéla Ondřejová (5. třída) se svojí hrou na kytaru. V kategorii „Tanec a gymnastika“ získala za svou dech beroucí gymnastickou sestavu 1. místo Klára Sušňová (5. třída), 2. místo obsadila dvojice gymnastek Anežka Špaková a Nikola Peterková (obě z 2. třídy) a 3. místo si vytancovaly Sofie Šenová a Sára Drdová (obě z 1. třídy). Ze starších žáků obhájily své prvenství z loňského roku Anna Urbanová (8. třída), která zahrála na trubku, a kvartet úžasných gymnastek ve složení Renáta Jaskulová, Barbora Kovářová, Nikol Farmačková (všechny ze 7. třídy) a Kim Červenková (9. třída) s náročnou a profesionálně předvedenou gymnastickou sestavou.

 

25. června se naši deváťáci pomyslně rozloučili se školou Posledním zvoněním.

 

21. června se paní učitelka Mgr. Dagmar Plesníková vypravila se svými třeťáky na celodenní výšlap na Hážovské Díly.

 

25. června ukončili žáci 1. a 2. třídy intenzivní plavecký výcvik. Většina žáčků už ovládá různé styly plavání, které ještě určitě potrénují i letos o prázdninách s rodiči na koupalištích, v bazénech nebo u moře.

 

V průběhu druhého pololetí se někteří žáci opět účastnili internetové matematické soutěže Speedmath. Podmínky soutěže byly přísnější, žáci, kteří ve zvolených kategoriích odpovídajících jejich věku už ocenění získali, nemohli kategorii opakovat, museli soutěžit v kategoriích vyšších, přesto se neztratili. Pod vedením Mgr. Pavly Smílkové získal první  místo v 10 000 počítání a titul „matematický talent“ Jaroslav Mandula ze 4. třídy. Mgr. Eva Mandulová vedla v soutěži žáky 6. a 7. třídy – Kategorii desetinných čísel ovládla Nikola Dobešová (6. třída), kategorii celých čísel Adam Onderka (7. třída) a ve dvou kategoriiích (Racionální čísla a Všechna čísla) vyhrála Kristýna Mandulová (7. třída). Velmi úspěšní byli také Nela Gerlová (6. třída) a Filip Dobeš, Štěpán Vajter a Karolína Jasná (7. třída). Zástupkyně ředitele Mgr. Eva Mandulová gratuluje všem k získání diplomů a titulů „matematických talentů“ a děkuje za perfektní reprezentaci školy.

 

29. června se rozdáním vysvědčení udělala definitivní tečka za školním rokem 2017/2018. Pro deváťáky však tento den znamenal něco víc. V Kinoclubu Milano se za přítomnosti pana starosty, paní místostarostky, pana ředitele, učitelského sboru a rodičů loučili s jednou životní etapou, s devítiletou povinnou školní docházkou a po prázdninách otevřou dveře svých vysněných středních škol. Přejeme jim, ať je v novém působišti provází zdraví, spokojenost a úspěchy!

 

Mgr. Zdeněk Chrástecký (ředitel školy) a Mgr. Eva Mandulová (zást. ředitele) děkují všem pedagogickým i správním zaměstněncům za práci ve školním roce 2017/2018. Speciální poděkování pak patří paní Miroslavě Mikulenkové, která na naší škole pracovala řadu let jako hlavní kuchařka školní jídelny. Poslední červnový den byl pro ni i posledním pracovním dnem na naší škole. Přejeme, ať si zasloužený „důchodový“ odpočinek užívá ve zdraví…

 

. . . A teď už jen zbývá popřát nám a vám všem prosluněné léto a spoustu prázdninových zážitků!

 

 

Sdílet: