Dny zaslouženého prázdninového odpočinku a prosluněného léta jsou pro školáky a učitele minulostí. 3. září jsme zahájili nový školní rok 2018/2019. Nejdříve se žáci sešli ve svých třídách spolu s třídními učiteli, poté se celá škola přesunula do videčského „kulturáku“, kde nejdříve ke všem přítomným promluvil pan starosta Mgr. Pavel Drda a pan ředitel školy Mgr. Zdeněk Chrástecký. Poté nás pobavili a hlavně prvňáčky přivítali svým programem letošní deváťáci, kteří, jak už tradice velí, si také rozdělili patronát nad jednotlivými nejmladšími žáčky naší školy.

Na odpoledne 13. září připravila paní učitelka Dagmar Hladká pro své druháky „Cestu pohádkovým lesem“. U brány na Hradisku to vše odstartovalo – děti hádaly pohádkové postavy, dozvěděly se něco o historii hradu a díky skvělému počasí si užívaly i spoustu her a soutěží.

25. září podnikli společnou výpravu do ZOO Lešná žáci 1. a 9. ročníku. I přes chladné počasí si prvňáčci rádi prohlédli zvířátka a prozkoumali všechna zákoutí zoologické zahrady. Deváťákům patří pochvala za to, že se o své svěřence vzorně starali.

Žáci 7. a 8. třídy se se svými třídními učitelkami Evou Mandulovou a Šárkou Pavlíčkovou vydali 27. září po stopách rodiny Baťů. Užili si plavbu po Baťově kanálu s výkladem paní průvodkyně, výcvik na raftech a zavítali i do Baťova mrakodrapu ve Zlíně, kde jim odměnou byl pohled na celé město právě z terasy budovy č. 21.

Umělecký soubor Valašenka, který působí při naší škole pod vedením paní učitelky Pavly Smílkové, přivítal malé videčské občánky do života svým vystoupením 14. a 27. září.

27. září navštívili žáci 9. ročníku rožnovské firmy ZPV a IST v rámci tzv. Technického jarmarku. Naši téměř absolventi tak měli možnost nahlédnout do reality světa práce a utvořit si představu o svém možném budoucím povolání.

Závěrem ještě poděkování a výzva: Děkujeme všem rodičům a žákům, kteří v minulém školním roce sbírali plastová víčka a tím přispěli na charitativní pomoc Kubíčkovi z Rožnova pod Radhoštěm. Výtěžek z těchto víček jde na zdravotní pomůcky pro Kubíčka. I nadále budeme v této akci pokračovat. Víčka můžete odevzdávat v prostorách šaten paní Blance Drdové.

 

Mgr. Alena Cábová

 

 

Sdílet: