Ráda bych vás informovala o pestrých aktivitách, které se uskutečnily během měsíce října ve videčské škole:

10. října podnikli žáci 3. a 5. třídy v doprovodu třídních učitelek Vladislavy Slámové a Pavly Smílkové exkurzi do valašskomeziříčské hvězdárny a Muzea řeznictví v Krásně. Téhož dne besedovali žáci 1. a 2. třídy o bezpečnosti v dopravě a silničním provozu.

 

10. října vyjeli do rožnovského kina deváťáci s paní učitelkou Vladimírou Mertovou, aby získali informace o zemi s názvem Myamar. Kdo by nevěděl stejně jako já, o jakou zemi vlastně jde, pak vězte, že je to bývalá Barma.

 

Na 15. října pozvala do naší školy paní zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně Eva Mandulová zástupce středních škol, aby žákům 9. ročníku a jejich rodičům představili jednotlivé studijní obory, které by naši absolventi mohli po ukončení povinné školní docházky studovat.

 

16. října zavítal do videčské školy opět na pozvání paní zástupkyně ředitele Evy Mandulové pan Dušan Lederer, sběratel hlavolamů, u jejichž luštění a sestavování se „zapotili“ postupně žáci 4. – 9. ročníku.

 

16. října se zúčastnili žáci 8. ročníku s paními učitelkami Šárkou Pavlíčkovou a Evou Mandulovou „Burzy škol“ ve Vsetíně, aby rozšířili své obzory týkající se dalšího možného studia po ukončení základní školy.

 

16. října besedovali v místní knihovně o etiketě a slušném chování žáčci 2. třídy v doprovodu třídní učitelky Dagmar Hladké.

 

V říjnu navštívily rovnou dvě třídy Prahu. Prodloužený víkend 18. – 21. října prožili v našem hlavním městě deváťáci s třídní učitelkou Vladimírou Mertovou a paní učitelkou Šárkou Pekařovou. 26. října se vrhli do víru velkoměsta šesťáci s třídní učitelkou Alenou Cábovou a paní učitelku Dagmar Kovářovou.

Na 26. října domluvila paní učitelka Vladislava Slámová pro 3. třídu besedu na místním obecním úřadě.

 

26. října oslavili stoleté výročí vzniku Československé republiky celodenním projektovým vyučováním druháci s paní učitelkou Dagmar Hladkou a páťáci s paní učitelku Pavlou Smílkovou.

 

26. a 30. října se všichni školou povinní dočkali krátkého, ale vytouženého odpočinku v podobě podzimních prázdnin.

 

Koncem října se tradičně připomíná anglosaský svátek Halloween, proto 31. října uspořádali pro celou školu halloweenské oslavy žáci 9. třídy.

 

Závěrem bych vám všem chtěla oznámit nové webové stránky videčské školy: www.zsvidce.cz. Zde také najdete podrobnější informace o některých zmíněných akcích, které se v naší škole odehrávají.

 

Alena Cábová

 

Sdílet: