Dne 16. listopadu si děti 8. ročníku připravily pro své mladší spolužáky z 1. a 2. třídy „Strašidelné odpoledne“. Škola potemněla, všude svítily pouze svíčky a místo dětí a učitelů se po chodbách a ve třídách proháněla strašidla…

Stateční prvňáčci a druháčci prošli všech devět stanovišť, na kterých plnili různé úkoly (odpovídali na hádanky, řešili rébusy, poznávali, kreslili…), průvodcem jim byly dvě bílé paní… Za splnění úkolu získali nejen sladkou odměnu ale také pocit, že překonali strach a obavy, které zpočátku měli.

A když byla škola uvedena do „původního stavu“, čekalo na osmáky pokračování… V tělocvičně si zahráli volejbal a pochutnali si na pizze..

Nakonec bych chtěla poděkovat za pomoc při dozoru paní D.Plesníkové a paní D. Hladké. Nesmím zapomenout také na některé rodiče osmáků, kteří přispěli k tomu, že jsme do rána neumřeli hladem…Děkujeme.

 

 

 

Reakce některých dětí:

„Páteční strašidelné odpoledne se mi líbilo. Nejlepší bylo strašení na WC.“

Sofie Šenová, 2.tř.

 

„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hledali klíč.“

Nicol Obroučková, 2.tř.

 

„Líbilo se mi, jak na nás vybafl vlk.“

Petr Divín, 2.tř.

 

„Nejvíc se mi líbily holky, u kterých jsme počítali duchy. A potom se mi ještě líbilo, jak jsme prolézali židličkovou dráhu.“

Alžběta Juříčková, 2.tř.

 

 

 

Sdílet: