Dne 18. prosince se učebna žáků 2. třídy proměnila v jarmareční místnost a místo klasického vyučování měli druháčci matematiku stokrát jinak. Uspořádali totiž pro všechny žáky školy, paní učitelky, pány učitele a rodinné příslušníky svůj první vánoční jarmark s cílem sponzorovat zlínskou zoologickou zahradu, konkrétně pavilon lachtanů.

 A jak to celé probíhalo, můžete vidět na fotodokumentaci z akce, které ovšem předcházela práce ve výtvarné výchově s výzdobou třídy, vymyšlením sortimentu k prodeji, výrobou polystyrénových dekorací a jiných výrobků, na kterých se děti s láskou podílely. Všem přítomným rodičům děti hned zrána zazpívaly 2 vánoční písničky, abychom se společně pěkně naladili na celé dopoledne a pak už se na jarmarku střídala jedna třída za druhou a v některých chvílích bylo u nás docela rušno.

K tomu, abychom za odměnu získali zdarma výukový program, bylo třeba vybrat částku 4000 Kč. Což se podařilo a já tímto děkuji v prvé řadě rodičům, kteří připravili báječné dobrůtky a také dětem, že celé dopoledne pilně prodávaly, doplňovaly svoje zásoby, počítaly a počítaly a že se nám celá akce vydařila.

 Děkuji a přeji nám všem veselé a klidné prožití celého adventu a blížících se svátků vánočních. Hodně štěstí, zdraví, lásky, radosti, úsměvů, spokojenosti, vnitřního klidu a míru do roku 2019.Třídní učitelka – Mgr. Dagmar Hladká

Sdílet: