I v prvním pololetí školního roku 2018/2019 se žáci naší školy pod vedením svých učitelů zúčastnili celorepublikové internetové soutěž Speedmat.  A své učitele opět nezklamali!

Soutěž má jasně daná pravidla, žáci mohou získat top titul „Matematický talent“, pokud jsou opravdu výborní, a diplom, pokud se ve zvolené kategorii umístí mezi všemi soutěžícími do 5. místa. Titul „Matematický talent“ se podařilo v tomto pololetí získat Evě Mertové (4. třída, vyučující Mgr. Dagmar Kovářová), Jaroslavu Mandulovi (5. třída, vyučující Mgr. Pavla Smílková, vyhrál dvě kategorie a jako jediný ze školy úspěšně zabojoval i v soutěži o „Speedmat – tričko“), Kristýně Mandulové  a Filipu Dobešovi (8. třída – Kristýna zvítězila ve třech zvolených kategoriích a Filip jí zdatně sekundoval, vyučující Mgr. Eva Mandulová).

Diplom za umístění do 5. místa v dané kategorii získali také Nikola Dobešová a Nela Gerlová (7. třída) a Adam Onderka a Nikol Farmačková (8. třída).

Nejvíce se do soutěže zapojili žáci 7. a 8. třídy a kromě jmenovaných musím pochválit i ty, kteří sice nezískali diplom, ale v republikové soutěži  se umístili do 15. místa, byli to žáci 8. třídy: Barbora Kovářová, Anna Čubová, Rozálie Stodůlková, Magdaléna Mandulová, Hynek Kraus a Štěpán Vajter.          

Díky všem jmenovaným žákům se naše škola stala školou s největším počtem „bonusových diplomů“.

Za reprezentaci školy děkuji nejem těm, kteří získali tituly a diplomy, pochvalu zaslouží všichni, kteří to zkusili, příště třeba vyhrají….

Mgr. Eva Mandulová, učitelka matematiky 7. a 8. třídy

Sdílet: