Náš indiánský rok jsme zahájili hned v září, kdy jsme si začali o indiánech povídat, o významu jejich jmen a taky jsme si spoustu věcí vyrobili. Ve výtvarné výchově si děti vytvořily čelenky z barevných papírů a pírek. Dalším úkolem bylo vymyslet si indiánské jméno, to si následně každý zapsal a nakreslil do naší kroniky a také si vyrobil náhrdelník s jmenovkou. Dále si děti nakreslily indiánskou záložku do knihy, kterou si obšily bavlnkou v pracovních činnostech. V říjnu si všichni vyrobili svůj totem z barevných papírů a dokončujeme náš třídní velký.

V listopadu se děti rozdělily do dvojic nebo trojic, každá skupinka indiánů si vybrala téma a začala pracovat na svém velkém projektu. Museli si zjistit co nejvíce informací, nakreslit obrázky (případně vymodelovat z plastelíny), rozvrhnout si vše na velký papír, připravit nadpis a zvýraznit důležitá fakta. V únoru děti projekty dokončily a prezentovaly před třídou.

Další zábavnou aktivitou byl portrét spolužáka „indiána“. Děti se nejprve snažily tužkou věrně zachytit podobu naproti sedícího, poté mu domalovali podle své fantazie indiánské oblečení, vlasy a čelenku.

Vyvrcholením pro nás bude školní výlet na ranč do Kostelan u Kroměříže, kam se už všichni těšíme.

Sdílet: