Nejen dospělí, ale hlavně děti jsou v současné době vystaveni nebezpečí sociálních sítí a mobilních aplikací. Proto jsme i v letošním školním roce připravili pro naše žáky besedy, jejichž hlavním cílem bylo seznámit děti s možnými riziky virtuálního světa.

Dne 3.dubna žáci 3.a 4.ročníku absolvovali besedu Kamarádi online a pro žáky 6. a 7.ročníku byla připravena beseda na téma Kyberšikana. Jednalo se o besedy společnosti e-Duha, které na naší škole prezentoval pan Ludvík Hanák. Jeho vyprávění bylo proloženo mnoha příklady z praxe, děti se mohly aktivně zapojit (klást otázky nebo uvést vlastní zkušenosti).

Doufám, že si všichni zúčastnění z těchto besed vzali alespoň nějakou z rad k srdci a budou při používání sociálních sítí obezřetnější.

Šárka Pavlíčková

Sdílet: