Ani v dubnu se ve škole ve Vidči za kamny rozhodně nesedělo, naopak máme za sebou měsíc pestrý na různé aktivity.

Jak jsem slíbila, budu vás informovat o úspěšné šňůře videčské školy ve volejbalových zápasech, které naše týmy rozehrály již koncem března na Horní Bečvě, kde se uskutečnilo okrskové kolo ve volejbale. Nejprve soutěžili starší chlapci, kteří obsadili krásné 2. místo, ale na postup to bohužel nestačilo. Poté přišel na řadu turnaj starších dívek, které obsadily rovněž skvělé 2. místo. Tím, že přihlášených týmů bylo více než u chlapců, tak to na postup tentokrát stačilo. 10. dubna hostilo SVČ Valašské Meziříčí okresní kolo volejbalu dívek. Turnaje se zúčastnily tři týmy, které soupeřily o postup do kraje. Naše dívky získaly cenný bronz a zaslouží si velkou pochvalu, protože v těžké konkurenci podaly opravdu skvělé výkony. Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme další sportovní úspěchy.

2. dubna proběhl v budově ZŠ Vidče zápis do 1. třídy. Dostavilo se k němu 28 dětí – 19 z Vidče, 8 ze Stříteže nad Bečvou, 1 z Valašského Meziříčí. Ve školním roce 2019/2020 reálně nastoupí do videčské školy 27 prvňáčků.  

2. dubna vyjeli na SŠIEŘ do Rožnova pod Radhoštěm naši deváťáci s paní učitelkou Vladimírou Mertovou. V rámci projektu, který by měl žáky motivovat k možnému studiu některého z oborů na této škole, se chlapci zapojili do workshopů v elektrodílně a děvčata pískovala mandaly a tvořila z papíru.

3. dubna proběhla v rámci prevence patologických jevů beseda „Kamarádi“ pro žáky 3. a 4. ročníku a beseda „Kyberšikana“ pro žáky 6. a 7. ročníku. Našim žákům se věnoval pan Hanák z organizace e-Duha.

4. dubna reprezentovaly naši školu v Přírodovědecké soutěži ve Vsetíně dvě družstva tvořena žáky 4. a 5. třídy. Doprovázela je paní učitelka Pavla Smílková. Tématem soutěže byly „Bylinky Zlínského kraje“ a naše družstva obsadila 5. a 8. místo.

9. dubna se uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády žáků 6. – 8. tříd. Ze školního kola postoupili do okresního kola dva žáci naší školy – Kristýna Mandulová a Filip Dobeš (oba 8. třída) a v opravdu velké konkurenci především žáků víceletých gymnázií se neztratili. Kristýna Mandulová získala 2. místo v okresním kole a patří k úspěšným řešitelům okresního kola, Filip Dobeš se spolu s dalšími dvěma žáky jiných škol umístil na 6. místě a rovněž patří k úspěšným řešitelům okresního kola. Paní učitelka Eva Mandulová děkuje svým žákům za reprezentaci školy a přeje hodně dalších úspěchů v matematických soutěžích.

10. duben se ve škole nesl v duchu blížících se Velikonoc. Žáci 1., 2. a 3. třídy tvořili velikonoční obrázky z písku a žáci 4., 5. a 6. třídy s paní Bařinovou malovali vajíčka voskovou technikou.

10. dubna se také besedovalo v knihovně. Pro sedmáky měla paní lektorka Vinklerová připravenu besedu „Sci-fi a fantasy literatura“ a osmáci předvedli své schopnosti ve workshopu „Jak zvládnout odborný text“.

11. dubna vypukl v 5. třídě pod organizačním vedením paní učitelky Pavly Smílkové Charitativní jarmark, který finančně podpořili rodiče, příbuzní a známí žáků a pracovníci školy. Prodávaly se velikonoční výrobky      a různé sladké i slané dobroty k snědku. Neuvěřitelný výtěžek ve výši 11.000 Kč byl předán Elišce Marschavellové z Vidče, která ho využije na rehabilitaci. Jsme rádi, že jsme díky této akci mohli Elišce vypomoct v její nelehké zdravotní situaci.

V dubnu zahájili již tradiční plavecký výcvik na rožnovském bazénu žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku.

23. dubna se v Rožnově pod Radhoštěm konalo okrskové kolo v minifotbale starších žáků. Kromě naší školy se na turnaj dostavily týmy ze ZŠ Valašská Bystřice a ze ZŠ Pod Skalkou. Kluci sehráli dvoukolový turnaj, po kterém se z vítězství radovala ZŠ Valašská Bystřice. Naši chlapci tentokrát neměli svůj den, a tak se nakonec museli spokojit s 3. místem. I tak si zaslouží naši reprezentanti pochvalu a budeme jim držet palce do dalších soubojů.

Zavedeným zvykem se také stává účast našich mladších žáků na turnajích v miniházené v Zubří. 24. dubna  si vyjeli do Zubří zahrát žáci 3. třídy v doprovodu paní učitelky Vladislavy Slámové. Přestože se nehrálo o medaile, celý tým předvedl velké nadšení pro hru. Oporou družstva byl určitě brankář Adam Petružela a Nikolas Valčík, kterému se podařilo nastřílet nejvíce branek.

25. dubna jsme ve škole slavili Den Země. Od rána se v místním Kulturním domě prostřídaly všechny třídy na besedě o odpadech a jejich třídění. Beseda měla teoretickou i praktickou část. Tentýž den žáci 8. třídy s paní učitelkou Šárkou Pavlíčkovou zavítali do MŠ Vidče, kde na různých stanovištích dohlíželi, jak děti ze školky plní různé úkoly vztahující se právě ke Dni Země.

26. duben se nesl ve znamení návštěv divadelních představení. Paní učitelka Šárka Pavlíčková zajistila v rožnovské Janíkově stodole zhlédnutí anglického divadla. Žáci 3., 4. a 5. třídy absolvovali představení „Lazy Goat“ a žáci 8. a 9. třídy představení „Lost wish“. Hlavním cílem této akce bylo prohloubení slovní zásoby a ověření schopnosti porozumění anglickému mluvenému projevu. Do divadla se vypravili i žáci 6. a 7. třídy v doprovodu paní učitelky Aleny Cábové a paní učitelky Evy Mandulové. Vyjeli do Zlína na známé muzikálové představení s historickou tematikou „Noc na Karlštejně“, které pochází z pera Jaroslava Vrchlického.

26. dubna se družstvo 5. třídy zúčastnilo okrskového kola ve vybíjené. Kvůli jednomu prohranému zápasu skončili naši borci na 2. místě, což je moc pěkný výsledek. Gratulujeme!

28. dubna předvedl své zeměpisné znalosti v Olomouci v krajském kole soutěže Eurorebus tým našich žáků z 8. ročníku ve složení Filip Dobeš, Hynek Kraus, Magdaléna Hýžová. V silné konkurenci se vůbec neztratili a se ctí obsadili krásné 7. místo.

V dubnu svými vystoupeními reprezentoval naši školu umělecký soubor Valašenka pod vedením paní učitelky Pavly Smílkové a paní Michaely Bařinové hned několikrát: mladí zpěváci a tanečníci byli při „Vynášení Mařeny“ v Rožnově p. R., účastnili se tradičně „Vítání občánků“ ve Vidči a ještě jednou vystupovali v Rožnově p. R. v rámci programu „Velikonoce v Muzeu“.

Sdílet: