I když Den země oficiálně připadá na 22.dubna, my jsme si ho u nás ve škole připomněli o něco později, a to ve čtvrtek 25.dubna.

Protože nám v obci Vidče začal od 1.dubna fungovat nový systém svozu komunálního odpadu založený na jeho třídění (plasty, papír, bioodpad a směsný odpad), tak jsme se s panem starostou domluvili, že do této velmi důležité změny zapojíme také děti z naší školy.

Během dopoledne proběhly v sále kulturního domu celkem 3 besedy (besedy pro 1. až 3.třídu, 4. až 6. třídu a 7. až 9.třídu). Obsah všech besed byl podobný – odpad a jeho recyklace. Po povídaní, jež bylo přizpůsobeno věku dětí, následovala část, ve které si děti mohly vytvořit a nazdobit látkový pytlík (pomocí barev na textil a tiskátek), vhodný jako alternativa igelitových tašek.

Žáci 8.ročníku navíc strávili dopoledne v Mateřské škole, kde pomáhali při organizaci Dne Země. Působili zde jako „odborníci“ na přírodu a svým mnohem mladším kamarádům pomáhali při plnění úkolů na zahradě školky.

                                                                                                                                           Šárka Pavlíčková

Sdílet: