V úterý 7. května se žáci 5. třídy vypravili v rámci učiva vlastivědy na exkurzi do Prahy. Ráno sice brzy vstávali, ale to nikomu nevadilo, jelikož byli všichni plní očekávání, co je asi v Praze čeká. Někteří ji totiž navštívili poprvé.

Když jsme dorazili do Prahy, naše první kroky směřovaly k Pražskému hradu. A aby měly děti ještě větší zážitek, část cesty jsme absolvovali metrem. Poté jsme Starými zámeckými schody vystoupali k Pražskému hradu. Zde nás čekala paní průvodkyně, aby nám představila katedrálu sv. Víta a Starý královský palác, kde jsme si prohlédli kopie korunovačních klenotů. Během výkladu všechny děti pozorně poslouchaly, jelikož se paní průvodkyně snažila historii hradu dětem přiblížit co nejlépe. Děti se dozvěděly velmi zajímavé informace a moc se jim výklad líbil. Na Pražském hradě jsme si také prohlédli věž Daliborku a Zlatou uličku.

Naše kroky dále vedly na Petřín. Zde si děti chvíli odpočinuly a od Petřínské věže jsme se vydali do Zrcadlového bludiště. Z Petřína jsme pokračovali dolů lanovkou. Prošli jsme se ke kostelu Panny Marie Vítězné, kde jsme si prohlédli Pražské Jezulátko. A protože již byly děti unavené, splnili jsme jim jejich další velké přání, a to návštěvu restaurace Mc´Donald.

Po občerstvení jsme se vydali na poslední část naší exkurze, a to na Karlův most a Staroměstské náměstí, kde viděly také Staroměstský orloj. Nakonec už nás čekalo jen Václavské náměstí a daleká cesta domů.

Děti přijely sice velmi unavené, ale také plné zážitků a nových informací. Všem se exkurze moc líbila a už se těší na nějakou další.


Pavla Smílková

Sdílet: