17. června vyjeli na školní výlet šesťáci. Toho dne v 6:30 hodin nastoupili u ZŠ do přistaveného autobusu, který je odvezl do přístaviště ve Veselí nad Moravou, odkud podnikli plavbu po Baťově kanálu. Po relaxaci na vodě zamířili do veselské hvězdárny. Tam absolvovali přednášku s promítáním dokumentů o vesmíru a planetách. V čase oběda se zastavili opět v přístavišti, kde na ně čekalo ohniště, a všichni si tak mohli pochutnat na opečených špekáčcích. Po poledni se další destinací stala vesnička Modrá u Velehradu. Ve zdejším Archeoskanzenu měli výletníci objednaný program „Život na Velké Moravě“, díky němuž se žáci dostali do doby naší dávné historie. V závěru výletu nechyběl ani nákup suvenýrů a potom jsme se vraceli unaveni, ale obohaceni o spoustu užitečných vědomostí a informací zpátky domů.

Za 6. třídu Mgr. Alena Cábová

Sdílet: