V úvodu tohoto příspěvku se vrátím v čase do měsíce dubna, v jehož polovině konali přijímací zkoušky žáci 9. ročníku. Výsledky svého snažení se naši deváťáci dozvěděli až koncem dubna a všichni měli to štěstí, že byli na vysněné střední školy přijati. Letošní 9. třída videčské školy patří k těm méně početným, navštěvuje ji celkem 18 žáků, nicméně výběr maturitních a učebních oborů je v této třídě velmi pestrý, což můžete posoudit z níže napsaných řádků. 13 žáků bude studovat čtyřleté maturitní obory a 5 žáků tříleté učební obory. Nejvíce žáků, celkem pět (1 chlapec a 4 dívky), bude po prázdninách navštěvovat Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm. Obor Zámečník na SŠIEŘ v Rožnově pod Radhoštěm si zvolil jeden žák. Dva žáci se rozhodli studovat na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, jeden obor Mechanik-elektrotechnik a druhý obor Kuchař-číšník. Jeden žák si vybral ve Valašském Meziříčí učební obor Zedník-obkladač na SPŠ stavební. Obor Užitá malba na SUPŠ sklářské taktéž ve Valašském Meziříčí si zvolila jedna žákyně. Někteří žáci zamíří do Vsetína, dva na SOŠ Josefa Sousedíka na obor Autotronik, jedna žákyně na SPŠ strojnickou, kde se rozhodla studovat obor Strojírenství, a jedna žákyně se rozhodla pro obor Praktická sestra na vsetínské Střední zdravotnické škole. Jeden žák byl přijat na učební obor Grafický design na Educu do Nového Jičína a jedna žákyně na Ekonomické lyceum, které bude studovat na Mendelově střední škole v Šenově u Nového Jičína. Obor Fotograf na Střední škole oděvní a služeb ve Vizovicích bude navštěvovat jeden žák a úplně nejdál, až do Olomouce na tamní Střední školu polytechnickou obor Kominík, zamíří také jen jeden žák.

Již zavedenou akcí pro naše mladší žáky je účast na turnajích v miniházené v Zubří. Tentokrát si 2. května vyjeli zahrát žáci 1. a 2. třídy v doprovodu třídních učitelek Dagmar Plesníkové a Dagmar Hladké.

2. května se v prostorách SVČ v Rožnově pod Radhoštěm konala soutěž „Moudrá sovička“ pro žáky               1. stupně základní školy. Naši žáci v doprovodu paní učitelky Pavly Smílkové utvořili tým ve složení Alžběta Juříčková (2. třída), Adam Pěnička (3. třída), Štěpán Cáb (4. třída), Jaroslav Mandula (5. třída) a svými vědomostmi a také díky zručnosti vybojovali krásné 1. místo, a obhájili tak loňské prvenství. Gratulujeme         a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Na 7. května naplánovala paní učitelka Pavla Smílková pro žáky 5. třídy vlastivědnou exkurzi do Prahy. V jednom dni toho žáci viděli z našeho hlavního města opravdu velmi mnoho. Tak například se vypravili na Pražský hrad, v jehož areálu si prohlédli chrám sv. Víta, Starý královský palác, věž Daliborku, Zlatou uličku, dále zamířili na Petřín, do Zrcadlového bludiště, prohlédli si Pražské Jezulátko, nechyběla ani procházka po Karlově mostě, zhlédnutí Pražského orloje na Staroměstském náměstí a celou exkurzi žáci ukončili na Václavském náměstí. Samozřejmě nechyběla ani projížďka pražským metrem a osobní volno, v němž se žáci mohli občerstvit např. v Mc´Donaldu. I přes únavu byli páťáci z exkurze nadšeni a už se těší, až se do Prahy zase někdy podívají.

Zeměpisnou přednášku o Íránu absolvovali 7. května v rožnovském kině žáci 9. třídy v doprovodu paní učitelky Vladimíry Mertové.

10. května se vydali do místní knihovny deváťáci s paní učitelkou Alenou Cábovou. Paní lektorka Renata Vinklerová pro ně měla připravenu besedu a aktivity na téma „Média – lživé a podvodné informace, dezinformace“. Program byl určitě přínosný, žáci si mohli uvědomit, že ne všemu, co nám dnešní mediální „džungle“ předkládá, se dá věřit.

Ve dnech 10. – 12. května absolvovali žáci 7. a 8. třídy s paními učitelkami Evou Mandulovou a Šárkou Pavlíčkovou školní výlet do jižních Čech. Tato akce byla bohatá na návštěvy historických památek, muzeí, zoo a i přes nevlídné počasí se žáci určitě vraceli obohaceni o spoustu informací a zážitků.

15. května si i přes velmi chladné počasí užili žáčci 2. třídy s paní učitelkou Dagmar Hladkou bezplatný výukový program v Zoo Lešná. Tato akce byla pro naše druháky poděkováním za dlouhodobé sponzorství lachtanů.

16. května se žáci 4. třídy v doprovodu paní učitelky Jany Vlčkové snažili předvést na dopravním hřišti v Rožnově pod Radhoštěm své vědomosti z oblasti dopravní výchovy a v závěru získat v rámci praktických jízd na kole průkaz cyklisty.

16. května v rámci programu Hasík – prevence ochrany obyvatelstva v situacích ohrožení – přišli za našimi druháky a šesťáky zástupci valašskomeziříčských hasičů besedovat o příčinách vzniku požáru v domácnosti, ve škole a poradili našim žákům, jak se v situacích, kdy hoří, mají chovat. Pro žáky 6. třídy měla beseda ještě pokračování 30. května.

18. a 25. května reprezentovala videčskou školu svými vystoupeními Valašenka na Přehlídce dětských folklórních souborů v Zubří a na Kácení máje ve Vidči.

28. května proběhlo okresní kolo Pythagoriády. Naši školu reprezentovali 4 žáci – Julie Cábová a Jaroslav Mandula (5. třída) a Kristýna Mandulová a Filip Dobeš (8. třída). Jaroslav ve své kategorii zvítězil a Kristýna se umístila na třetím bodovaném pořadí. Oba se tak stali úspěšnými řešiteli okresního kola. Filip a Julie zůstali těsně za hranicí bodového limitu potřebného pro získání titulu „úspěšného řešitele“. Všem náleží gratulace a poděkování za reprezentaci školy.

30. května pokračovali v sérii školních výletů žáci 3. a 5. třídy v doprovodu paní učitelek Vladislavy Slámové a Pavly Smílkové. Navštívili kunínský zámek, v Novém Jičíně Muzeum klobouků a interaktivní výstavu Generál Laudon a nakonec zavítali do Technického muzea Tatry v Kopřivnici.

Deváťáci zorganizovali 31. května v tělocvičně školy souboj talentů naší školy s názvem X-faktor. Svými výkony zaujali porotu tito borci: V kategorii „Hra na hudební nástroj a zpěv“ za 1. stupeň se umístila ve hře na klavír na 1. místě Eva Mertová (4. třída), na 2. místě skončila díky svému pěveckému projevu Lilee Olga Parks (5. třída) a 3. místo obsadila Lilien Fendrychová (1. třída) ve hře na flétnu. V téže kategorii za 2. stupeň obsadil 1. místo Dominik Obroučka (7. třída) ve hře na klavír, 2. místo získala Anna Urbanová      (9. třída), která zaujala porotu hrou na trubku, 3. místo si vybojoval svým rapem Ondřej Jaroň (9. třída). V kategorii „Tanec a gymnastika“, která byla vyhlášena společně pro 1. i 2. stupeň si vytancovaly 1. místo Anežka Špaková, Eva Bahnerová, Nikola Peterková, Klára Cábová a Tereza Minarčíková (všechny 3. třída), 2. místo obsadila dvojice tanečnic Nikola Obroučková a Denisa Hurtíková (obě z 2. třídy) a 3. místo získaly Adéla Ondřejová, Kateřina Stodůlková a Klára Žlebčíková (všechny z 6. třídy).

Sdílet: