Dne 12. června 2019 se uskutečnil 8. ročník soutěže třídních kolektivů a rodin ve sběru papíru a kartonů. Soutěže se zúčastnily všechny třídy naší školy. Jako každý rok, tak i letos pomáhali s vážením a ukládáním do kontejnerů žáci 9. třídy. Od rána se střídali ve službách a odpoledne přišli na pomoc i někteří žáci z 8. třídy. Pomáhali také 4 pracovníci obce. Všem, kteří se na celé akci podíleli, velmi děkuji, moc si toho cením. Obzvláště letos jsme sbírali za velmi horkého počasí, tudíž to bylo velmi náročné. Výsledek však stál za to, neboť jsme odnosili 15580kg papíru a obdrželi částku 24680 Kč. Děkuji také všem rodičům i prarodičům za účast a pomoc při sběru papíru dětem. Peníze jsou použity na nákup cen, hrazení kulturních a vzdělávacích programů pro celou školu a třídním učitelům do třídního fondu.

Dne 20. června proběhlo v kulturním domě vyhlášení soutěže třídních kolektivů a rodin, předání diplomů a cen a poté zahrála za odměnu k tanci i poslechu skupina Navalentym. Věřím, že se jejich vystoupení všem žákům líbilo, o čemž svědčil roztančený sál spokojených dětí.                                                                                                                                                           

Mgr. Dagmar Hladká

                                                                                                                                    

Kategorie tříd:

  1. místo 5. třída – 2911 kg
  2. místo 7. třída – 2535 kg
  3. místo 2. třída – 2131 kg

Kategorie rodin:

  1. místo – Petr Divín – 2. třída – 1215 kg
  2. místo – Jakub a Vojta Pavlíčkovi – 5., 7. třída – 1206 kg
  3. místo – Ester a Elen Bukovjanová – 4., 7. třída – 677 kg

Sdílet: