V červnu už s jistotou můžeme říct, že se školní rok blíží do svého finále. Zbývá nám „prokousat“ se závěrečnými písemkami a rozhodujícími zkoušeními a potom si dva měsíce vychutnávat zaslouženou odměnu v podobě prázdnin. I tento červen jsme si zkouškové období zpestřili různými aktivitami.

     Třídy, které ještě nebyly na školním výletě, vyjely do různých končin právě v měsíci červnu. 4. června podnikli čtvrťáci s paní učitelkou Janou Vlčkovou a paní učitelkou Dagmar Kovářovou výjezd do Kostelan za indiány. 6. června vyrazili na výlet do Štramberka žáčci 1. a 2. třídy s paními učitelkami Dagmar Plesníkovou a Dagmar Hladkou. 17. června absolvovali výpravu na Baťův kanál ve Veselí nad Moravou a do Archeoskanzenu Modrá žáci 6. třídy s paními učitelkami Alenou Cábovou a Dagmar Kovářovou. Výletní aktivity na naší škole uzavřeli deváťáci, kteří v Plzni prožili s paními učitelkami Vladimírou Mertovou a Šárkou Pekařovou vícedenní výlet ve dnech 17. – 19. června.

     5. června proběhlo ve škole třídní fotografování.

     Taktéž 5. června v odpoledních hodinách měla paní učitelka Dagmar Plesníková se svými prvňáčky připravenu besídku pro maminky.

     12. června se uskutečnil 8. ročník soutěže ve sběru papíru a kartonů, kterou tradičně organizuje paní učitelka Dagmar Hladká s velkou pomocí žáků 9. ročníku. Třídní kolektivy i rodinné klany soutěžily opět              o nejlepší umístění a hodnotné ceny. Vyhodnocení celého sběru, které proběhlo 20. června v místním kulturním domě, je následující: třídy – 1. místo 5. třída (2911 kg), 2. místo 7. třída (2535 kg), 3. místo 2. třída (2135 kg); rodiny – 1. místo Petr Divín (2. třída, 1215 kg), 2. místo Vojtěch a Jakub Pavlíčkovi (7. a 5. třída, 1206 kg), 3. místo Elen a Ester Bukovjanovy (7. a 4. třída, 677 kg).Pomyslnou třešničkou na dortu celé sběrové aktivity byl koncert skupiny Navalentym, která zahrála pro všechny k tanci a poslechu. A ještě závěrečná statistika: V letošním roce jsme vybrali 15 580 kg papíru a obdrželi jsme částku 24 680 Kč, která bude rozdělena mezi všechny třídy podle množství nasbíraných kilogramů. Velké poděkování náleží všem rodičům, kteří se každoročně do této akce zapojují a pomáhají se sběrem svým dětem!

     14. června byli naši prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře.

     21. června se ve škole, přesněji řečeno na Sahaře, uskutečnila olympiáda. Pro žáky celé školy ji zorganizoval pan učitel Marek Janovský za pomocí žáků 9. třídy. Žáci soutěžili ve čtyřech individuálních disciplínách a součástí olympiády byl i turnaj tříd ve fotbale a vybíjené. Počasí přálo, nechybělo ani občerstvení v bufetu, ve volné chvilce mohli žáci využít tanec při Just Dance. 24. června pak proběhlo vyhlášení vítězů za každou třídu v každé disciplíně na prvních třech místech. Přestože se každý snažil podat co nejlepší výkony a zvítězit, hlavním cílem této akce bylo, aby si všichni zasportovali a na konci náročného školního roku se odreagovali.

     24. června se naši deváťáci pomyslně rozloučili se školou „Posledním zvoněním“.

     26. června podnikli poslední společnou akci žáci 1. a 9. třídy – výšlap na Jurkovičovu rozhlednu. Téhož dne navštívili osmáci s paní učitelkou Šárkou Pavlíčkovou Velký svět techniky a Bolt Tower v Ostravě.

     28. červen byl poslední den školního roku 2018/2019. Třídní učitelé rozdali ve svých třídách vysvědčení      a v místním kulturním domě se se školou a jejími zaměstnanci rozloučili naši deváťáci, kterým tímto přejeme, ať po prázdninách úspěšně odstartují svoji další životní etapu na středních školách!

     Hurá, prázdniny jsou konečně tady, tak si je všichni užijme podle svých představ!

Sdílet: