Po dvouměsíční letní přestávce se 2. září opět otevřely dveře videčské školy a žáci, pedagogové a další zaměstnanci školy odstartovali nový školní rok 2019/2020. Po první vyučovací hodině se všechny třídy přesunuly do místního kulturního domu, kde slavnostně zahájili školní rok pan starosta Pavel Drda a pan ředitel Zdeněk Chrástecký. Svým programem, v němž nechybělo mluvené slovo a písničky, nás pobavili letošní deváťáci, kteří zároveň pasovali prvňáčky na právoplatné školáky. Nezbývá než si přát, ať se nám všem v tomto školním roce opět daří!

9. září přišly do školy na pozvání paní zástupkyně Evy Mandulové paní Šárka Nerádová a paní Linda Khamlichi, které zručně malovaly na obličeje dětí pestrobarevné ornamenty.

19. září reprezentoval školu svým vystoupením ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm soubor Valašenka pod vedením paní učitelky Pavly Smílkové a paní Michaely Bařinové.

23. září podnikli v rámci tzv. patronátu společný výlet do ZOO Lešná naši deváťáci s prvňáčky v doprovodu třídních učitelek Šárky Pavlíčkové a Vladislavy Slámové.

27. září si užily všechny třídy videčské školy spolu se svými třídními učiteli „Den v přírodě“, vydali se totiž nadýchat čerstvého vzduchu a kochat se už podzimními přírodními krásami bližšího i vzdálenějšího okolí Vidče.

                                      Alena Cábová

Sdílet: