V pátek 25. října se 4. třída hemžila pravěkými lidmi. Probíhal zde projektový den zaměřený na období pravěku.

Žáci se rozdělili do „tlup“, zvolili si jména a během celého dne plnili různé úkoly (např. doplňování informací do textů s pravěkou tématikou, křížovky, rytmická cvičení). Děti také tvořily. Vyzkoušely si vytvořit Venuši z keramické hlíny, kreslily pravěká zvířata a vyrobily si jednoduché pravěké nástroje.

Děti si tak zábavnou formou nejen zopakovaly probrané učivo, ale získaly také nové poznatky z tohoto období.

Projektový den se vydařil a všichni žáci si za práci zaslouží pochvalu. Zároveň děkuji rodičům za pomoc při přípravě kostýmů.

Tř. uč. Pavla Smílková

Sdílet: