V druhém měsíci školního roku, v říjnu, nebyla v naší škole nouze o různé akce a aktivity:

     2. října měli naši prvňáčci možnost pořídit si památeční fotografii ze školních lavic.

     4. října navštívila 1. třída s paní učitelkou Vladislavou Slámovou místní mateřskou školu, kde zhlédla v podání divadelní společnosti Koloběžka představení o zvířátkách na podzim s názvem „Méďa Pupík“.

     11. října vítala Valašenka svým vystoupením malé videčské občánky do života.

     14. října zavítal mezi druháky a třeťáky pan Patík, koordinátor BESIPu, který s dětmi besedoval                            o bezpečnosti v silničním provozu a o předcházení dopravním nehodám.

     A hned na druhý den, 15. října, vyjeli žáci 2. a 3. třídy v doprovodu paní učitelky Dagmar Plesníkové a paní učitelky Dagmar Hladké do Valašského Meziříčí, kde se účastnili hudebního pohádkového představení „Kouzelné křesadlo“, které bylo zpracováno na námět H. Ch. Andersena.

      Ve dnech 17. – 19. října proběhlo v penzionu „Luka“ na Soláni soustředění Valašenky. Za odborného vedení paní učitelky Pavly Smílkové, paní Michaely Bařinové a paní Martiny Podzemné využili členové tohoto uměleckého souboru společně strávený čas nejen k zábavě, ale především k nácviku nových tanečních prvků a sestav.

     22. října uskutečnila paní učitelka Vladislava Slámová se svými prvňáčky „Jablíčkový den“. Jak už název napovídá, veškeré dění ve třídě bylo zaměřeno na nejoblíbenější podzimní ovoce. Děti se pochlubily všemožnými výrobky z jablek, které zároveň ochutnávaly, a nechyběla ani soutěž o nejhezčí vypěstované jablíčko.

     Další projektový den, tentokrát s názvem „Pravěký den“, proběhl 25. října ve 4. třídě paní učitelky Pavly Smílkové. Děti se dozvěděly spoustu informací o životě v pravěku, tvořily z hlíny, nechyběl ani dramatický      a hudební projev.

     25. října podnikli exkurzi do brněnského VIDA centra žáci 7. třídy v doprovodu paní učitelky Aleny Cábové a paní učitelky Dagmar Kovářové. V lektorovaném programu měly děti možnost vžít se do role mladého detektiva a přijít na stopu vrahovi, v další části exkurze si prohlédly a prakticky vyzkoušely nespočet exponátů, které jim rozšířily obzory v oblasti fyziky, přírodopisu a chemie.

     V průběhu října navštěvovaly třídy 2. stupně v rožnovské Brillovce interaktivní výstavu „Poznávej se!“, která je pokračováním úspěšné výstavy „Hry a klamy“.

     29. – 30. října jsme si všichni s chutí dopřáli oddych díky podzimním prázdninám a snad tak načerpali sílu bojovat se školním prospěchem v blížícím se čtvrtletí školního roku.

       Alena Cábová

Sdílet: