Dne 27. listopadu proběhla beseda žáků 3. třídy ve videčské  knihovně. Tématem byly bajky a pověsti z Valašska. Beseda se dětem moc líbila, o čemž svědčí pár postřehů dětí.

Mgr. Dagmar Hladká

Ve středu jsme šli do knihovny. Byla tam hodná paní, která nám vyprávěla o založení Radhoště. Byly tam strašidla, slípky, světlonoši. Pouštěli jsme si i ukázku a paní Vinklerová nám chvíli i četla. Pak se nás ptala, jaké pohádkové bytosti známe. V knihovně se mi moc líbilo.

Štěpán Chlevišťan

Paní z knihovny nám četla o příbězích světlonošů. A pouštěla nám vyprávění o našich předcích a o Radhošti. Také jsme si vyprávěli o pohádkových postavách.

Denisa Hurtíková

Vyprávěli jsme si i o strašidlech. Paní knihovnice nám četla o historii Rožnova. V knihovně se mi moc líbilo a hodně mě to tam bavilo.

Nikola Horáková

Sdílet: