V úterý, 3. prosince  shlédli žáci 1.- 4. třídy  naší školy divadelní představení  „Strašidelný mlýn“, které se hrálo v Novém Jičíně. Byla to česká pohádka s písničkami a legračními strašidly Bubulisem a Bobolisem, které vysvobodili ze zajetí Bětuška s Matějem. Dětem se pohádka moc líbila a domů si odnášeli pěkný kulturní zážitek.

Mgr. Dagmar Hladká + kol. učitelů 1. st.

V pohádce vystupovali strašidla Bubulis a Bobolis a čert Vilibald. Ve strašidelném mlýně se děly prapodivné věci. Ze sousední vesnice zabloudili k mlýnu Matěj a Bětuška, kteří se pokusili vysvobodit strašidla ze zakletí. Nečekaně se objevila i zlá a chamtivá selka Klotylda, která vše chtěla překazit. Matějovi a Bětušce se nakonec podařilo strašidla z mlýna vysvobodit. Na závěr jsme tančili všichni na podiu a mně se to moc líbilo.

Štěpán Chlevišťan – 3. tř.

Děj byl o tom, že kdo chce moc, nemá nic a může skončit i v pekle. Divadlo se mi moc líbilo.

  Sofie Šenová – 3. tř.

Sdílet: